açık örtünün Lebesgue sayısı

açık örtünün Lebesgue sayısı İng. Lebesgue number of an open cover

açık örtünün Lebesgue sayısı için benzer kelimeler


açık örtünün Lebesgue sayısı, 28 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ç', 'ı', 'k', ' ', 'ö', 'r', 't', 'ü', 'n', 'ü', 'n', ' ', 'L', 'e', 'b', 'e', 's', 'g', 'u', 'e', ' ', 's', 'a', 'y', 'ı', 's', 'ı', şeklindedir.
açık örtünün Lebesgue sayısı kelimesinin tersten yazılışı ısıyas eugsebeL nünütrö kıça diziliminde gösterilir.