Lebesgue sayısı

Lebesgue sayısı İng. Lebesgue number

X ölçevli uzayının verilen bir örtüsü için, çapı (...) dan küçük olan X in her altkümesi örtü içindeki bir kümece kapsanacak biçimde (…)sayısı.


Lebesgue sayısı

bk. açık örtünün Lebesgue sayısı.


Lebesgue sayısı için benzer kelimeler


Lebesgue sayısı, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, L harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'L', 'e', 'b', 'e', 's', 'g', 'u', 'e', ' ', 's', 'a', 'y', 'ı', 's', 'ı', şeklindedir.
Lebesgue sayısı kelimesinin tersten yazılışı ısıyas eugsebeL diziliminde gösterilir.