açık uçlu fon

açık uçlu fon İng. open-end fund, open-end trust, mutual fund

Yeni hisse senedi çıkarılıp halka arz edildikçe sermayesi değişen, bu nedenle sabit hisseli sermayesi bulunmayan taşınır değerler yatırım fonu. krş. kapalı uçlu fon


açık uçlu fon için benzer kelimeler


açık uçlu fon, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ç', 'ı', 'k', ' ', 'u', 'ç', 'l', 'u', ' ', 'f', 'o', 'n', şeklindedir.
açık uçlu fon kelimesinin tersten yazılışı nof ulçu kıça diziliminde gösterilir.