açık uçlu soru

açık uçlu soru İng. open-ended question

Yanıtları sınırlı sayıda olmayan soru.


açık uçlu soru için benzer kelimeler


açık uçlu soru, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ç', 'ı', 'k', ' ', 'u', 'ç', 'l', 'u', ' ', 's', 'o', 'r', 'u', şeklindedir.
açık uçlu soru kelimesinin tersten yazılışı uros ulçu kıça diziliminde gösterilir.