açık soru

açık soru İng. open question

Cevabı bilinmeyen soru.


açık soru için benzer kelimeler


açık soru, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ç', 'ı', 'k', ' ', 's', 'o', 'r', 'u', şeklindedir.
açık soru kelimesinin tersten yazılışı uros kıça diziliminde gösterilir.