açıkuçlu soru

açıkuçlu soru İng. open-end question

Soru sorulan kişileri, yanıt seçenekleri sunmaksızın yanıtlarında özgür bırakan soru biçimi.


açıkuçlu soru için benzer kelimeler


açıkuçlu soru, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ç', 'ı', 'k', 'u', 'ç', 'l', 'u', ' ', 's', 'o', 'r', 'u', şeklindedir.
açıkuçlu soru kelimesinin tersten yazılışı uros ulçukıça diziliminde gösterilir.