belirsiz soru

belirsiz soru İng. unspecified question

Kaypak ve yuvarlak sözcükler kullanan ve belirgin bir anlamdan yoksun olduğu için yetersiz ölçümler veren soru.


belirsiz soru için benzer kelimeler


belirsiz soru, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'e', 'l', 'i', 'r', 's', 'i', 'z', ' ', 's', 'o', 'r', 'u', şeklindedir.
belirsiz soru kelimesinin tersten yazılışı uros zisrileb diziliminde gösterilir.