belirsiz beti

belirsiz beti İng. ambiguous figure

Sürekli olarak bakıldığı zaman, görünende hiç bir değişiklik olmadan türlü yollarla yorumlanabilen betiler. (Örneğin: Bir merdiveni gösteren çizgiler istendiği zaman yukardan aşağıya ya da aşağıdan yukarıya bakılıyormuş izlenimini verir.)


belirsiz beti için benzer kelimeler


belirsiz beti, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'e', 'l', 'i', 'r', 's', 'i', 'z', ' ', 'b', 'e', 't', 'i', şeklindedir.
belirsiz beti kelimesinin tersten yazılışı iteb zisrileb diziliminde gösterilir.