belirsiz birim kök

belirsiz birim kök İng. uncertain unit root

belirsiz birim kök için benzer kelimeler


belirsiz birim kök, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'e', 'l', 'i', 'r', 's', 'i', 'z', ' ', 'b', 'i', 'r', 'i', 'm', ' ', 'k', 'ö', 'k', şeklindedir.
belirsiz birim kök kelimesinin tersten yazılışı kök mirib zisrileb diziliminde gösterilir.