birim birim

birim birim

Birer birer.


birim birim

Birer birer, teker teker.


birim birim

bk. birin birin.


birim birim için benzer kelimeler


birim birim, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'i', 'r', 'i', 'm', ' ', 'b', 'i', 'r', 'i', 'm', şeklindedir.
birim birim kelimesinin tersten yazılışı mirib mirib diziliminde gösterilir.