İçinde BİRİ geçen kelimeler

İçinde BİRİ geçen kelimeler 1023 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

biri aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. biri anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde BİRİ geçen kelimeler

25 harfli

aygıt sürücüsü ara birimi, basınçlı hava birikimliği, (biri biriyle) zıt gitmek, (biri için) kötü söylemek, (biri) vazifesinden olmak, birikimli sıklık dağılımı, birikimli toplam sınaması, birim mitokondri hipotezi, birinci basamaktan mantık, birinci derece kalp bloku, birinci derecede likidite, birinci evre grafitlemesi, Birinci Meşrutiyet dönemi, birincil kendini benzetme, birincil lenfoid organlar, birincil mide genişlemesi, birincil piyasa aracıları, birincil piyasa işlemleri, birincil silyar diskinezi, birincil standart (ölçün), (birine) açık bono vermek, ...

24 harfli

akımmıknatıssaI birimler, altın giriş-çıkış birimi, arkasını (birine) vermek, birbirine bağlı belgeler, birbirinin ağzına girmek, biri eşikte biri beşikte, (biri için) iyi söylemek, birikimli dağılım işlevi, birikimli normal dağılım, birim güçlülük kuralları, birimin bağımlı ayrışımı, birimsel benzer dizeyler, birinci elden alınan mal, birinci fırsat penceresi, Birinci İnönü Muharebesi, birinci kalkınma on yılı, birinci kategoriden uzay, Birinci Koalisyon Savaşı, birinci kuşak bilgisayar, birinci sayılabilir uzay, birinci sınıf iletkenler, ...

23 harfli

aritmetik-mantık birimi, asli ses ~ birincil ses, birbirinin gözünü oymak, birikimli sıklık eğrisi, birikimli veri sınaması, birikinti çıkaran işlev, birimin düzgün ayrışımı, birinci basamak mantığı, birinci derece iyileşme, birinci derece kinetiği, birinci evre reaksiyonu, birinci Tales bağıntısı, birincil an yetenekleri, birincil anlak geriliği, birincil evren ışınları, birincil gelir dağılımı, birincil koruyucu ekran, birincil safra asitleri, (birinde) dil bir karış, (birinden) yaka silkmek, (birine) cesaret gelmek, ...

22 harfli

aşırı sermaye birikimi, bilgi akış hızı birimi, birimli nicel değişken, birinci basamak kuramı, birinci çeşit kaldıraç, birinci derece denklem, birinci dünya ülkeleri, birinci kutup küreciği, birinci sanayi devrimi, birinci sınıf elektrot, birinci sınır problemi, birinci vuruş yeteneği, birincil aktif taşınım, birincil aldosteronizm, birincil bağışık cevap, birincil bütçe fazlası, birincil emek piyasası, birincil fisyon verimi, birincil hiperoksalüri, birincil hücre kültürü, birincil karın boşluğu, ...

21 harfli

birbiri üstüne gelmek, biri dışlanmış sürümü, birim kök duyarlılığı, birim olağan değişken, birinci çeşit şariyaj, birinci derece koşulu, birinci derecen köken, Birinci Enternasyonal, birinci fark dönüşümü, birinci Gossen Kanunu, birinci Gossen Yasası, birinci karın boşluğu, Birinci Körfez Savaşı, birinci kutup hücresi, birincil duygu gözesi, birincil duyu hücresi, (birinde) şafak atmak, (birinden) kan gitmek, (birine) abayı yakmak, (birine) analık etmek, (birine) biliş çıkmak, ...

20 harfli

atomsal kütle birimi, bir biriyle koşulmak, biriki değerlendirme, biriktirici bitkiler, biriktirim işlemleri, birimin parçalanması, birimsel geçiricilik, birimsel programlama, birinci basamak dili, Birinci Çeçen Savaşı, birinci derece senet, birinci derece yanık, Birinci Dünya Savaşı, birinci eniyi kuramı, Birinci İmparatorluk, Birinci Kuşak haklar, Birinci Sanayi Planı, birinci sınıf tüccar, birinci şahıs teklik, birinci teklik şahıs, birinci tür durdurma, ...

19 harfli

atomik kütle birimi, Avrupa hesap birimi, birbirini çekememek, biriciklik özelliği, birikinti yelpazesi, biriktirmeden cayma, birim seri numarası, Birinci Akabe Biatı, birinci ayak duruşu, birinci kısım kalan, birinci petrol şoku, birinci tür dağılım, birinci tür yanılgı, birinci ulamlı küme, birinci variyasiyon, birincil filizlenme, birincil haberciler, birincil polisitemi, birincil sürgendoku, birincil transkript, birincil üreticiler, ...

18 harfli

Avrupa para birimi, belirsiz birim kök, birbirini dışlayan, biri birine koymak, birikimli çoğaltan, birim dikey kümesi, birim dikey takımı, birim güçlü eleman, birim kayıt dizini, birim kök sınaması, birim teğet vektör, birinci arakonakçı, Birinci Büyük Oyun, Birinci Cumhuriyet, birinci derece VAR, birinci temel form, birincil ağızlılar, birincil güdülenme, birincil rezervler, birincil uyartılar, birincil yaralanma, ...

17 harfli

ayırma birim boyu, biri birine urmak, (biri) hava almak, birikeç veri yolu, birikim katsayısı, birikinti ovaları, biriktirilebilmek, biriktirim ödenci, biriktirme aygıtı, birim elastikiyet, birim esnek istem, birim esnek sunum, birim fiş yöntemi, birimcil yaklaşım, birinci el piyasa, birinci erey savı, birinci görmezlik, birinci tip hücre, birincil elektron, birincil kompleks, birincil sementit, ...

16 harfli

ağız biriktirmek, ana işlem birimi, Arap Para Birimi, arka biriktirmek, Asya para birimi, birbirine çalmak, birbirine düşmek, birbirine geşmek, birbirine girmek, birbirine katmak, birbirini basmak, birbirini tutmaz, (biri) çok olmak, birikimli öngörü, birikinti konisi, birikinti yenimi, birikme elementi, biriktirilebilme, birim açık dönge, birim bit eşlemi, birim hızlı eğri, ...

15 harfli

açkılama cebiri, akılsız uçbirim, anamal birikimi, bağımlı uçbirim, birbirini almak, birbirini yemek, biri birisinden, birikme havzası, birikmiş kazanç, biriktirebilmek, birim tümdeğeri, birimin kökleri, birimler bölüğü, birinci ağırlık, birinci epitrit, birinci izdüşüm, birinci kemancı, birinci köşegen, birincil böbrek, birincil dikkat, birincil enerji, ...

14 harfli

biñinde birini, birikim etkeni, birikimli etki, birikimli hata, birikte oturma, biriktirebilme, birim esneklik, birim işlemler, birim süreçler, birim tüketimi, birimli öbeksi, birimsel dizey, birimsel işleç, birinci aorist, birinci balkon, birinci bayram, birinci çeyrek, birinci derece, birinci oktant, birinci sektör, birincil alkol, ...

13 harfli

aktif birikim, aşırı birikim, ayırma birimi, Banach cebiri, biricik çözüm, biriken sapma, birikme alanı, birikme oranı, biriktirilmek, birim dönüşüm, birim etiketi, birim maliyet, birim nesnesi, birim tablosu, birimli cebir, birimli dolam, birimli halka, birimsel öbek, birimsel uzay, birinci alkol, birinci çelgi, ...

12 harfli

anlam birimi, biçim birimi, birikimcilik, birikinti su, birikivermek, birikme katı, birikmiş kâr, biriktirilme, birim çember, birim eleman, birim gözcük, birim kümesi, birim matris, Birin birine, birinci ağız, birinci atış, birinci ayak, birinci fark, birinci kişi, birinci mide, birinci özne, ...

11 harfli

alt birikim, ardıl birim, biri birine, Biriketleme, birikiverme, biriktirici, biriktirmek, biriktürmek, birim birim, birim daire, birim dizey, birim dizgi, birim dönge, birim işler, birim işlev, birim yöney, birim yuvar, birin birin, Birinci Çağ, birinci öğe, birinci üye, ...

10 harfli

anlambirim, başka biri, biriciklik, birikimlik, birikişmek, biriktireç, biriktirim, biriktiriş, biriktirme, biriktumak, birim göze, birim küre, birim stok, birim türü, birin ikin, birincasıf, birinci el, birincilik, birinleşme, birisi yıl, hangi biri, ...

9 harfli

ana-birim, bir birin, biribimek, biriginti, biriğinti, birikimci, birikimli, birikinti, birikişme, birilemek, birim kök, birim öğe, birim zar, birimkare, cuma biri, dağtabiri, iş birimi, on birisi, son birim

8 harfli

arabirim, B birimi, birbirim, birbirin, biri bir, biri gün, biribiri, birikgin, birikmek, birileri, birimküp, birimsel, birincil, birinlik, cılbirik, cilbirim, engibiri, fabiriha, gökbirik, gümbirik, her biri, ...

7 harfli

asbirin, birbiri, biricik, biridin, birikeç, Biriket, birikim, birikiş, birikme, birikük, birince, birinci, birinti, biriyan, biriyim, cibirik, hiçbiri, uçbirim

6 harfli

abiriz, birice, birike, biriki, birisi, elbiri, ibirik, ibirim

5 harfli

birik, birim, Biriz

4 harfli

biri

Kelime Ara