BİRİ ile başlayan kelimeler

BİRİ ile başlayan veya başında BİRİ olan kelimeler 414 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

biri aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. biri anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre BİRİ ile başlayan kelimeler

25 harfli

birikimli sıklık dağılımı, birikimli toplam sınaması, birim mitokondri hipotezi, birinci basamaktan mantık, birinci derece kalp bloku, birinci derecede likidite, birinci evre grafitlemesi, Birinci Meşrutiyet dönemi, birincil kendini benzetme, birincil lenfoid organlar, birincil mide genişlemesi, birincil piyasa aracıları, birincil piyasa işlemleri, birincil silyar diskinezi, birincil standart (ölçün)

24 harfli

biri eşikte biri beşikte, birikimli dağılım işlevi, birikimli normal dağılım, birim güçlülük kuralları, birimin bağımlı ayrışımı, birimsel benzer dizeyler, birinci elden alınan mal, birinci fırsat penceresi, birinci ısıldirik yasası, Birinci İnönü Muharebesi, birinci kalkınma on yılı, birinci kategoriden uzay, Birinci Koalisyon Savaşı, birinci kuşak bilgisayar, birinci sayılabilir uzay, birinci sınıf iletkenler, birincil hemolitik anemi, birincil işgücü piyasası, birincil soğutma devresi, birincil yumurta hücresi

23 harfli

birikimli sıklık eğrisi, birikimli veri sınaması, birikinti çıkaran işlev, birimin düzgün ayrışımı, birinci basamak mantığı, birinci derece iyileşme, birinci derece kinetiği, birinci evre reaksiyonu, birinci Tales bağıntısı, birincil an yetenekleri, birincil anlak geriliği, birincil evren ışınları, birincil gelir dağılımı, birincil koruyucu ekran, birincil safra asitleri

22 harfli

birimli nicel değişken, birinci basamak kuramı, birinci çeşit kaldıraç, birinci derece denklem, birinci dünya ülkeleri, birinci kutup küreciği, birinci sanayi devrimi, birinci sınıf elektrot, birinci sınır problemi, birinci vuruş yeteneği, birincil aktif taşınım, birincil aldosteronizm, birincil bağışık cevap, birincil bütçe fazlası, birincil emek piyasası, birincil fisyon verimi, birincil hiperoksalüri, birincil hücre kültürü, birincil karın boşluğu, birincil kıl dökülmesi, birincilik yarışmaları, ...

21 harfli

biri dışlanmış sürümü, birim kök duyarlılığı, birim olağan değişken, birinci çeşit şariyaj, birinci derece koşulu, birinci derecen köken, Birinci Enternasyonal, birinci fark dönüşümü, birinci Gossen Kanunu, birinci Gossen Yasası, birinci karın boşluğu, Birinci Körfez Savaşı, birinci kutup hücresi, birincil duygu gözesi, birincil duyu hücresi

20 harfli

biriki değerlendirme, biriktirici bitkiler, biriktirim işlemleri, birimin parçalanması, birimsel geçiricilik, birimsel programlama, birinci basamak dili, Birinci Çeçen Savaşı, birinci derece senet, birinci derece yanık, Birinci Dünya Savaşı, birinci eniyi kuramı, Birinci İmparatorluk, Birinci Kuşak haklar, Birinci Sanayi Planı, birinci sınıf tüccar, birinci şahıs teklik, birinci teklik şahıs, birinci tür durdurma, birincil birleştirim, birincil dehidrasyon, ...

19 harfli

biriciklik özelliği, birikinti yelpazesi, biriktirmeden cayma, birim seri numarası, Birinci Akabe Biatı, birinci ayak duruşu, birinci his hücresi, birinci kısım kalan, birinci petrol şoku, birinci tür dağılım, birinci tür yanılgı, birinci ulamlı küme, birinci variyasiyon, birincil filizlenme, birincil haberciler, birincil polisitemi, birincil sürgendoku, birincil transkript, birincil üreticiler, birincil yetenekler

18 harfli

biri birine koymak, birikimli çoğaltan, birim dikey kümesi, birim dikey takımı, birim güçlü eleman, birim kayıt dizini, birim kök sınaması, birim teğet vektör, birinci arakonakçı, Birinci Büyük Oyun, Birinci Cumhuriyet, birinci derece VAR, birinci temel form, birincil ağızlılar, birincil güdülenme, birincil inanisyon, birincil rezervler, birincil uyartılar, birincil yaralanma, biritimli gönderim

17 harfli

biri birine urmak, birikeç veri yolu, birikim katsayısı, birikinti ovaları, biriktirilebilmek, biriktirim ödenci, biriktirme aygıtı, birim elastikiyet, birim esnek istem, birim esnek sunum, birim fiş yöntemi, birimcil yaklaşım, birinci el piyasa, birinci erey savı, birinci görmezlik, birinci tip hücre, birincil elektron, birincil kompleks, birincil sementit, birincil soğutucu, birincil tüketici, ...

16 harfli

birikimli öngörü, birikinti konisi, birikinti yenimi, birikme elementi, biriktirilebilme, birim açık dönge, birim bit eşlemi, birim hızlı eğri, birim kök süreci, birim yöneticisi, birimin ayrışımı, birimsel dönüşüm, birimsel eşgüdüm, birinci asma kat, birinci integral, Birinci İntifada, birinci sapaklık, birinci tip hata, birinci tüketici, birinci yardımcı, birinci zabitlik, ...

15 harfli

biri birisinden, birikme havzası, birikmiş kazanç, biriktirebilmek, birim tümdeğeri, birimin kökleri, birimler bölüğü, birinci ağırlık, birinci epitrit, birinci izdüşüm, birinci kemancı, birinci köşegen, birincil böbrek, birincil dikkat, birincil enerji, birincil ferrit, birincil glokom, birincil ilişki, birincil kangal, birincil kaynak, birincil mallar, ...

14 harfli

birikim etkeni, birikimli etki, birikimli hata, birikte oturma, biriktirebilme, birim esneklik, birim işlemler, birim süreçler, birim tüketimi, birimli öbeksi, birimsel dizey, birimsel işleç, birinci aorist, birinci balkon, birinci bayram, birinci çeyrek, birinci derece, birinci oktant, birinci sektör, birincil alkol, birincil bölge, ...

13 harfli

biricik çözüm, biriken sapma, birikme alanı, birikme oranı, biriktirilmek, birim dönüşüm, birim etiketi, birim maliyet, birim nesnesi, birim tablosu, birimli cebir, birimli dolam, birimli halka, birimsel öbek, birimsel uzay, birinci alkol, birinci çelgi, birinci dalga, birinci duruş, birinci kuşak, birinci mevki, ...

12 harfli

birikebilmek, birikimcilik, birikinti su, birikivermek, birikme katı, birikmiş kâr, biriktirilme, birim çember, birim eleman, birim gözcük, birim kümesi, birim matris, birim vektör, Birin birine, birinci ağız, birinci atış, birinci ayak, birinci fark, birinci kişi, birinci mide, birinci özne, ...

11 harfli

biri birine, birikebilme, Biriketleme, birikiverme, biriktirici, biriktirmek, biriktürmek, birim birim, birim daire, birim dizey, birim dizgi, birim dönge, birim işler, birim işlev, birim yöney, birim yuvar, birin birin, Birinci Çağ, birinci öğe, birinci üye, birinci zar

10 harfli

biriciklik, birikimlik, birikişmek, biriktireç, biriktirim, biriktiriş, biriktirme, biriktumak, birim göze, birim küre, birim stok, birim türü, birim ucay, birin ikin, birincasıf, birinci el, birincilik, birinleşme, birisi yıl

9 harfli

biribimek, biriginti, biriğinti, birikimci, birikimli, birikinti, birikişme, birilemek, birim kök, birim öğe, birim zar, birimkare

8 harfli

biri bir, biri gün, biribiri, birikgin, birikmek, birileri, birimküp, birimsel, birincil, birinlik

7 harfli

biricik, biridin, birikeç, Biriket, birikim, birikiş, birikme, birikük, birince, birinci, birinti, biriyan, biriyim

6 harfli

birice, birike, biriki, birisi

5 harfli

birik, birim, Biriz

4 harfli

biri

Kelime Ara