ADF birim kök sınamasının GLS uyarlaması

ADF birim kök sınamasının GLS uyarlaması İng. GLS version of ADF unit root test

ADF birim kök sınamasının GLS uyarlaması için benzer kelimeler


ADF birim kök sınamasının GLS uyarlaması, 40 karakter ile yazılır. Ayrıca, A harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'A', 'D', 'F', ' ', 'b', 'i', 'r', 'i', 'm', ' ', 'k', 'ö', 'k', ' ', 's', 'ı', 'n', 'a', 'm', 'a', 's', 'ı', 'n', 'ı', 'n', ' ', 'G', 'L', 'S', ' ', 'u', 'y', 'a', 'r', 'l', 'a', 'm', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
ADF birim kök sınamasının GLS uyarlaması kelimesinin tersten yazılışı ısamalrayu SLG nınısamanıs kök mirib FDA diziliminde gösterilir.