birim kök

birim kök İng. unit root

birim kök için benzer kelimeler


birim kök, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'i', 'r', 'i', 'm', ' ', 'k', 'ö', 'k', şeklindedir.
birim kök kelimesinin tersten yazılışı kök mirib diziliminde gösterilir.