birim kök sınaması

birim kök sınaması İng. unit root test

birim kök sınaması için benzer kelimeler


birim kök sınaması, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'i', 'r', 'i', 'm', ' ', 'k', 'ö', 'k', ' ', 's', 'ı', 'n', 'a', 'm', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
birim kök sınaması kelimesinin tersten yazılışı ısamanıs kök mirib diziliminde gösterilir.