birincil soru

birincil soru

bk. Asıl soru.


birincil soru için benzer kelimeler


birincil soru, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'i', 'r', 'i', 'n', 'c', 'i', 'l', ' ', 's', 'o', 'r', 'u', şeklindedir.
birincil soru kelimesinin tersten yazılışı uros licnirib diziliminde gösterilir.