çatallı soru

çatallı soru

bk. Soru.


çatallı soru için benzer kelimeler


çatallı soru, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'a', 't', 'a', 'l', 'l', 'ı', ' ', 's', 'o', 'r', 'u', şeklindedir.
çatallı soru kelimesinin tersten yazılışı uros ıllataç diziliminde gösterilir.