beşboyutlu soru

beşboyutlu soru İng. quintamensional question

Bir kamuoyu yoklamasında geçerli yanıtlar almak üzere tasarlanan; a. Süzgeç ya da genel bilgi soruları, b. Açık-uçlu genel kanı soruları, c. Karşıt yanıtlı ya da belirgin kanı soruları, d. Niçin ya da yoklama sorusu, e. Yoğunluk ya da çok seçenekli soruların birbirini izlemesini öngören özel soru biçimi.


beşboyutlu soru için benzer kelimeler


beşboyutlu soru, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'e', 'ş', 'b', 'o', 'y', 'u', 't', 'l', 'u', ' ', 's', 'o', 'r', 'u', şeklindedir.
beşboyutlu soru kelimesinin tersten yazılışı uros ultuyobşeb diziliminde gösterilir.