açık yıldız yığınları

açık yıldız yığınları Fr. amas d'étoiles ouvertes.

(astronomi)


açık yıldız yığınları için benzer kelimeler


açık yıldız yığınları, 21 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ç', 'ı', 'k', ' ', 'y', 'ı', 'l', 'd', 'ı', 'z', ' ', 'y', 'ı', 'ğ', 'ı', 'n', 'l', 'a', 'r', 'ı', şeklindedir.
açık yıldız yığınları kelimesinin tersten yazılışı ıralnığıy zıdlıy kıça diziliminde gösterilir.