açıkfora çarkı

açıkfora çarkı

Ayakkabı süsü yapmakta kullanılan demir aygıt. (-Ankara)


açıkfora çarkı için benzer kelimeler


açıkfora çarkı, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ç', 'ı', 'k', 'f', 'o', 'r', 'a', ' ', 'ç', 'a', 'r', 'k', 'ı', şeklindedir.
açıkfora çarkı kelimesinin tersten yazılışı ıkraç arofkıça diziliminde gösterilir.