basit su çarkı

basit su çarkı Fr. roue hydrolique

(fizik)


basit su çarkı için benzer kelimeler


basit su çarkı, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 's', 'i', 't', ' ', 's', 'u', ' ', 'ç', 'a', 'r', 'k', 'ı', şeklindedir.
basit su çarkı kelimesinin tersten yazılışı ıkraç us tisab diziliminde gösterilir.