BAS ile başlayan kelimeler

BAS ile başlayan veya başında BAS olan kelimeler 688 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

bas aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. bas anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre BAS ile başlayan kelimeler

25 harfli

basamaklı taşlama yöntemi, basınçlı hava birikimliği, basit bağlantılı manifold, baskı-gereksinme örüntüsü

24 harfli

Basılı hava perçinlemesi, basılmış yazılı yapıtlar, basın yasasına aykırılık, basınç yardımlı durduraç, basınçlı havayla soğutma, basınçlı havayla suverme, basınçlı sıcak su deposu, basit işkembe şişkinliği, basit rastgele örnekleme, basit sindirim bozukluğu

23 harfli

basınç düzenleme vanası, basınç elektriği aygıtı, baskılayıcı T hücreleri, bastığı yerde ot bitmez

22 harfli

basamaklı anlak biçesi, basamaklı renksiz kama, basım yoluyla çoğaltma, basınç artma katsayısı, basınçölçer yüksekliği, basiller hemoglobinüri, basit usulde vergileme, baskılayıcı T lenfosit, basyüklenimli salıngaç

21 harfli

basamakçıklar yöntemi, basınç besleme borusu, basınç borulu reaktör, basınç düşürme vanası, basınçölçer düşüklüğü, basit harfli ifadeler, basit Keynesyen model, basit rumen timpanisi, basit triaçilgliserol, baskı resim sanatları, baskılı elektriklenme, bastığı yeri bilmemek, bastırılmış enflasyon

20 harfli

bas! (veya bas git!), Basco-Bèarnaiskoyunu, basım aygıtı merceği, basınç divertikülümü, basınç düzenleyicisi, basınç kaynağı yapma, basınçlı su reaktörü, basit fâiz hesapları, basit periyodik eğri, basit yeniden üretim, baskı altında tutmak, baskılayıcı mutasyon, basyüklenimli buzsul, basyüklenimli çınlaç, basyüklenimli üreteç

19 harfli

basamaklara ayırmak, basamaklı sayıtlama, basarağını bağlasın, Basılı hava sandığı, Basılı hava tokmağı, basım aygıtı ölçeği, basım aygıtı sayısı, basınç duyu azalımı, basınç enlendirmesi, basınçla başkalaşım, basınçlı filtrasyon, basınçlı nitrürleme, basınçlı su kaynağı, basınçölçer boşluğu, basit küresel üçgen, basit sürekli dikiş, baskı önizleme kipi, basmakalıp davranış

18 harfli

basamak değiştirme, basamak yüksekliği, basamaklı damarlar, basamaklı kırıklar, basamaksı damarlar, Basel Deklarasyonu, Basılı havasaklağı, basım ışığı kuşağı, basım yetersizliği, Basımcılar derneği, basımcının markası, Basımevleri Yasası, basınc duyusuzluğu, basınclı buğulatkı, basınç eşitsizliği, basınçlı su düzeni, basınçlı su kuyusu, basireti bağlanmak, basit böbrek kisti, basit fiil cümlesi, basit lenfadenitis, ...

17 harfli

basamak hazırlama, basamaklar düzeni, basamaklı piramit, basamaklı tiyatro, basarna kazıkları, basılmış yapıtlar, basınç duysaklığı, basınç öndelemesi, basınç palpasyonu, basınç yüksekliği, basınçlama deposu, basınçlı pansuman, basit borumsu bez, basit kapalı eğri, basit trigliserit, basit zamanlı kip, basite indirgemek, basitleştirebilme, baskıcı etkileyim, baskın basanındır, baskın dalga boyu, ...

16 harfli

Basamaklı itenek, basaruğu olmamak, basbas bağrınmak, Basel Sözleşmesi, basılma dayanımı, basın toplantısı, basıncak idinmek, basınclı bağusal, basınç bayırlığı, basınç düşüklüğü, basınç elektriği, basınçlı dolaşım, basınçlı pişirme, basınçlı yağlama, basınçlı yönetme, basit ad cümlesi, basit ayrı dikiş, basit indigesyon, basit proteinler, basitleştirilmek, baskı fonksiyonu, ...

15 harfli

basamak basamak, basamak kayması, basamak yöntemi, basamaklı salon, basbas bârınmak, basdırığa gomak, BASE tahmincisi, basıklık ölçüsü, basın bildirisi, basın özgürlüğü, basına gösterim, basınca edinmek, basınç anahtarı, basınç atrofisi, basınç denkliği, basınç tedavisi, basınçlı filtre, basınçlı uyutum, basırık tahtası, basit diffizyon, basit emek gücü, ...

14 harfli

basaçlı makara, basamak gurmak, basamak yapmak, basamaklı dizi, Basel programı, Basenji köpeği, basgı görmemek, basıklaştırmak, basılı katalog, basım eşlemesi, basım ivikliği, basım negatifi, basım uzunluğu, basımcının imi, basıncak etmek, basınç azalımı, basınç çatlağı, basınç kayması, basıngıç etmek, basit çoğaltan, basit çoğunluk, ...

13 harfli

basara parmak, basdık şuhası, basgın gelmek, basıklaştırma, basıla gelmek, basıla vermek, basılı tutmak, basım azalımı, basımlararası, basın ataşesi, basın dünyası, basın suçları, basınç artımı, basınç azlığı, basınç duyumu, basınç kapacı, basınç kırığı, basınç ülseri, basınç yapmak, basınç yarası, basınç yitimi, ...

12 harfli

basak düşmek, basamaklamak, basamaklı ağ, basılabilmek, basılı kâğıt, basılı kitap, basılı kopya, basılı örnek, basım aygıtı, basım işlemi, basım işliği, basın yasağı, basın yasası, basınç boynu, basınç odası, basınç ölçer, basınç ölçüm, basınçlı kap, basıp geçmek, basıp gitmek, basiretlilik, ...

11 harfli

bas bariton, basaç odası, Basansarnıç, basıgözetir, basıkdırmak, basıklaşmak, basıktırmak, basılabilme, basım hakkı, basım ışığı, basın kartı, basın özeti, Basınç haçı, basınç yayı, basınçlamak, basınçlanma, basınçlı su, basınçölçer, basınçölçüm, basınçyazar, basıra balı, ...

10 harfli

bas bıçağı, bas dabanı, bas tabanı, bas tutmak, basabilmek, basaç kabı, basaç zarı, basaklamak, basamaksız, basbanaklı, basberaber, basdibacak, basıgözler, basıklaşma, basım yeri, basımcılık, basınçlama, basındırık, basır enme, basırıklık, basırılmak, ...

9 harfli

bas gitar, basa basa, basabilme, basakbaşı, basalamak, basamaklı, basamaksı, basbayağı, basdırmah, basıcılık, basıkerte, basımtaşı, basınakçı, basınaklı, basıölçer, basıverme, basiretli, basit gaz, basit göz, basit kip, basit yağ, ...

8 harfli

Basakköy, basaksız, basalgan, bâsâmbâk, basammah, basancak, basangaç, basballi, basdarda, basdırah, basdıran, basdırık, basdırma, bâsdîmak, basdurma, basgitar, basğuluh, basıhmah, basıklık, basıkmak, basılmak, ...

7 harfli

bas bas, basabas, basacak, basaklı, basalak, basalga, basalık, basamah, basamak, basancı, basanga, basanna, basarak, basaret, basarık, basarna, basbâli, basbank, basbaşı, basbaya, basemen, ...

6 harfli

basama, basana, basanı, basara, basari, basbas, basçık, basdak, basdıh, basdık, basdın, basdon, basduğ, basduh, basdun, basgaç, basgın, basgun, bashun, basıcı, basıla, ...

5 harfli

basaç, basağ, basak, basal, basan, basar, basat, basda, basen, basgı, basgu, basği, bashi, BASIC, basıh, basık, basım, basın, basış, basil, Basir, ...

4 harfli

basa, bası, bass

3 harfli

bas

Kelime Ara