İçinde BAS geçen kelimeler

İçinde BAS geçen kelimeler 1827 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

bas aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. bas anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde BAS geçen kelimeler

25 harfli

(biriyle) merhabası olmak, basamaklı taşlama yöntemi, basınçlı hava birikimliği, basit bağlantılı manifold, baskı-gereksinme örüntüsü, birinci basamaktan mantık, dilencinin torbası dolmaz, dönencealtı yüksek basınç, glossitis aktinobasilloza, hava basacı düzenleyicisi, septisemik kolibasillozis, yanbasınç dışı mineraller, Yeni Dünya akbabasıgiller

24 harfli

(bir yere) parmak basmak, (birine) gariplik basmak, ağır basar, yeğni kalkar, ara değmeli basım aygıtı, aralı optik basım aygıtı, Barbastella barbastellus, Barbestella barbastellus, Basılı hava perçinlemesi, basılmış yazılı yapıtlar, basın yasasına aykırılık, basınç yardımlı durduraç, basınçlı havayla soğutma, basınçlı havayla suverme, basınçlı sıcak su deposu, basit işkembe şişkinliği, basit rastgele örnekleme, basit sindirim bozukluğu, gaz sıkıştırma tulumbası, idrar torbası eversiyonu, idrar torbası prolapsusu, nara atmak (veya basmak), ...

23 harfli

abdestsiz yere basmamak, altın para basım ücreti, arabasını düze çıkarmak, basınç düzenleme vanası, basınç elektriği aygıtı, baskılayıcı T hücreleri, bastığı yerde ot bitmez, benzin püskürtme basacı, birinci basamak mantığı, çok kafalı basım aygıtı, düşman tabası, (tapası), eksenucu yüksek basıncı, elektrikli yakıt basacı, endotrakiyal entübasyon, gözden geçirilmiş basım, hava basımcı engebeleri, otozomal baskın kalıtım, parçalı baskı silindiri, ters basamaklı kırıklar

22 harfli

(birinin) izine basmak, babasız oğlan doğurmak, basamaklı anlak biçesi, basamaklı renksiz kama, basım yoluyla çoğaltma, basınç artma katsayısı, basınçölçer yüksekliği, basiller hemoglobinüri, basit usulde vergileme, baskılayıcı T lenfosit, basyüklenimli salıngaç, besin zinciri basamağı, binlik basamak ayırıcı, birinci basamak kuramı, çoğaltılmış basit emek, diyastolik kan basıncı, eluent bastırıcı kolon, hava basınçlı yönelteç, kaliteli baskıya yakın, kısmi basınçlar kanunu, kolloit ozmotik basınç, ...

21 harfli

ağız nekrobasillozisi, atardamar kan basıncı, basamakçıklar yöntemi, basınç besleme borusu, basınç borulu reaktör, basınç düşürme vanası, basınçölçer düşüklüğü, basit harfli ifadeler, basit Keynesyen model, basit rumen timpanisi, basit triaçilgliserol, baskı resim sanatları, baskılı elektriklenme, bastığı yeri bilmemek, bastırılmış enflasyon, başında torbası eksik, boyundurukla bastırma, Chamaeleon basiliscus, çay arabası tekerleği, çok basık bozukluklar, dil aktinobasillozisi, ...

20 harfli

(birine) ateş basmak, (birini) hırs basmak, acoustic bass guitar, alçak basınç bölgesi, badak torbası kesimi, bas! (veya bas git!), Basco-Bèarnaiskoyunu, basım aygıtı merceği, basınç divertikülümü, basınç düzenleyicisi, basınç kaynağı yapma, basınçlı su reaktörü, basit fâiz hesapları, basit periyodik eğri, basit yeniden üretim, baskı altında tutmak, baskılayıcı mutasyon, basyüklenimli buzsul, basyüklenimli çınlaç, basyüklenimli üreteç, birinci basamak dili, ...

19 harfli

alavere (tulumbası), ayağını denk basmak, basamaklara ayırmak, basamaklı sayıtlama, basarağını bağlasın, Basılı hava sandığı, Basılı hava tokmağı, basım aygıtı ölçeği, basım aygıtı sayısı, basınç duyu azalımı, basınç enlendirmesi, basınçla başkalaşım, basınçlı filtrasyon, basınçlı nitrürleme, basınçlı su kaynağı, basınçölçer boşluğu, basit küresel üçgen, basit sürekli dikiş, baskı önizleme kipi, basmakalıp davranış, “bastian-bruns” imi, ...

18 harfli

Abbasi hanedanlığı, açık ocak basamağı, ağzığerik basmacık, akciğer içi basınç, alçak basınç özeği, amilobakter basili, Anabas testudineus, aşırı yürek basımı, ayağı yer basmamak, bağrına daş basmak, bağrına taş basmak, basamak değiştirme, basamak yüksekliği, basamaklı damarlar, basamaklı kırıklar, basamaksı damarlar, Basel Deklarasyonu, Basılı havasaklağı, basım ışığı kuşağı, basım yetersizliği, Basımcılar derneği, ...

17 harfli

akustik bas gitar, arkalı önlü baskı, ateş arabası sesi, ayağı düze basmak, babasının hayrına, bârına daş basmak, basamak hazırlama, basamaklar düzeni, basamaklı piramit, basamaklı tiyatro, basarna kazıkları, basılmış yapıtlar, basınç duysaklığı, basınç öndelemesi, basınç palpasyonu, basınç yüksekliği, basınçlama deposu, basınçlı pansuman, basit borumsu bez, basit kapalı eğri, basit trigliserit, ...

16 harfli

açıkhava basıncı, açımlamalı basım, agulama basamağı, aktinobasillozis, aşamalı su basma, at vebası virüsü, atmosfer basıncı, ayağı düz basmak, ayakbastı parası, bahçıvan çorbası, Basamaklı itenek, basaruğu olmamak, basbas bağrınmak, Basel Sözleşmesi, basılma dayanımı, basın toplantısı, basıncak idinmek, basınclı bağusal, basınç bayırlığı, basınç düşüklüğü, basınç elektriği, ...

15 harfli

abartıyı basmak, Anabas scandens, at vebası ateşi, azbasık dağılım, Bâbıâli baskını, badaraya basmak, basamak basamak, basamak kayması, basamak yöntemi, basamaklı salon, basbas bârınmak, basdırığa gomak, BASE tahmincisi, basıklık ölçüsü, basın bildirisi, basın özgürlüğü, basına gösterim, basınca edinmek, basınç anahtarı, basınç atrofisi, basınç denkliği, ...

14 harfli

A, B, C basımı, abassöğodeneme, Abbashalimpaşa, acımık torbası, alçak-basınçlı, anakız çorbası, atlamalı basım, babasının kızı, babasının oğlu, bağrına basmak, bambına basmak, basaçlı makara, basamak gurmak, basamak yapmak, basamaklı dizi, Basel programı, Basenji köpeği, basgı görmemek, basıklaştırmak, basılı katalog, basım eşlemesi, ...

13 harfli

ahpun arabası, ala bastırmak, angıç arabası, aşire çorbası, ayak basmamak, badala basmak, balık çorbası, basara parmak, basdık şuhası, basgın gelmek, basıklaştırma, basıla gelmek, basıla vermek, basılı tutmak, basım azalımı, basımlararası, basın ataşesi, basın dünyası, basın suçları, basınç artımı, basınç azlığı, ...

12 harfli

abassöğodene, alat basırat, alay arabası, alçak basınç, alçak-basınç, alev lambası, alev torbası, alın basıncı, ard basımcıl, ardın basmak, aşır çorbası, ataş arabası, ateş arabası, ateş torbası, atom bombası, ayrıbasıklık, ayva bastisi, azbasık eğri, azot lambası, babasanlılık, babasoyluluk, ...

11 harfli

A, B basımı, adını basım, Ağalarobası, ağır basmak, akçalıbasan, alaca basma, arabasızlık, aralı basaç, aralı basım, ateş basımı, ayak basımı, ayak basmak, ballıbasıra, bas bariton, basaç odası, Basansarnıç, basıgözetir, basıkdırmak, basıklaşmak, basıktırmak, basılabilme, ...

10 harfli

Abdülbasir, Abdülbasit, ağır basan, ağır basma, at arabası, ayrı basım, azbasıklık, babasızlık, Babasultan, bakırbasma, ballıbasra, Bangbasili, Barakobası, bas bıçağı, bas dabanı, bas tabanı, bas tutmak, basabilmek, basaç kabı, basaç zarı, basaklamak, ...

9 harfli

abasızlık, ak basmak, al basmak, arkabasan, at vebası, Avluobası, ayakbastı, ayrıbasım, bas gitar, basa basa, basabilme, basakbaşı, basalamak, basamaklı, basamaksı, basbayağı, basdırmah, basıcılık, basıkerte, basımtaşı, basınakçı, ...

8 harfli

Abbasgöl, Abbaslar, Abbaslık, akrobasi, al basma, al bastı, alhabası, Aliobası, anabasin, arabasız, Bağobası, Basakköy, basaksız, basalgan, bâsâmbâk, basammah, basancak, basangaç, basballi, basdarda, basdırah, ...

7 harfli

abaskal, abaslık, abassöğ, akbasma, albasma, albastı, arabası, Aybasan, Aybastı, babasız, bas bas, basabas, basacak, basaklı, basalak, basalga, basalık, basamah, basamak, basancı, basanga, ...

6 harfli

abasız, babasi, basama, basana, basanı, basara, basari, basbas, basçık, basdak, basdıh, basdık, basdın, basdon, basduğ, basduh, basdun, basgaç, basgın, basgun, bashun, ...

5 harfli

abasi, Abbas, arbas, basaç, basağ, basak, basal, basan, basar, basat, basda, basen, basgı, basgu, basği, bashi, BASIC, basıh, basık, basım, basın, ...

4 harfli

abas, basa, bası, bass, ebas

3 harfli

bas

Kelime Ara