açıklanan sapma

açıklanan sapma İng. explained deviation

açıklanan sapma için benzer kelimeler


açıklanan sapma, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ç', 'ı', 'k', 'l', 'a', 'n', 'a', 'n', ' ', 's', 'a', 'p', 'm', 'a', şeklindedir.
açıklanan sapma kelimesinin tersten yazılışı ampas nanalkıça diziliminde gösterilir.