açıklanan değişim

açıklanan değişim İng. explained variation

açıklanan değişim için benzer kelimeler


açıklanan değişim, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ç', 'ı', 'k', 'l', 'a', 'n', 'a', 'n', ' ', 'd', 'e', 'ğ', 'i', 'ş', 'i', 'm', şeklindedir.
açıklanan değişim kelimesinin tersten yazılışı mişiğed nanalkıça diziliminde gösterilir.