anlamsal değişim

anlamsal değişim İng. change of meaning

Halk kültürünü oluşturan ürün ve olaylarda görülen aynı zamanda yatay oluşum adıyla anılan anlam değişmesi, bk. değer değişimi, yatay oluşum, krş. durum değişimi.


anlamsal değişim için benzer kelimeler


anlamsal değişim, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'n', 'l', 'a', 'm', 's', 'a', 'l', ' ', 'd', 'e', 'ğ', 'i', 'ş', 'i', 'm', şeklindedir.
anlamsal değişim kelimesinin tersten yazılışı mişiğed lasmalna diziliminde gösterilir.