antijenik değişim

antijenik değişim İng. antigenic shift

Çoğunlukla aynı hücre veya konağı birlikte enfekte eden parçalı genom yapısına sahip virüslerin alt tipleri arasında meydana gelen karşılıklı parça değişimi sonucunda ortaya çıkan ani antijenik değişiklikler, antijenik kayma, antijenik şift.


antijenik değişim için benzer kelimeler


antijenik değişim, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'n', 't', 'i', 'j', 'e', 'n', 'i', 'k', ' ', 'd', 'e', 'ğ', 'i', 'ş', 'i', 'm', şeklindedir.
antijenik değişim kelimesinin tersten yazılışı mişiğed kinejitna diziliminde gösterilir.