ANTİ ile başlayan kelimeler

ANTİ ile başlayan veya başında ANTİ olan kelimeler 283 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

anti aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. anti anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre ANTİ ile başlayan kelimeler

25 harfli

antibalistik füze sistemi, antimikrobiyal kemoterapi

24 harfli

antibiyotik sonrası etki, antidiüretik hormon, ADH, antikseroftalmik vitamin

23 harfli

antiterminasyon faktörü

22 harfli

Antidorcas marsupialis, antienfeksiyöz vitamin, antifiriz zehirlenmesi, antihemofilik faktör A, antihemofilik faktör B, antihemofilik faktör C, antihemofilik globulin, antijen bağlayan parça, antijen sunan hücreler, antispesifik faktörler

21 harfli

antihemorajik vitamin, antijen bağlanma yeri, antijenik determinant, antijenik farklılaşma, antik Yunan tiyatrosu, Antilocapra americana, antimikrobik spektrum, antipellegra vitamini, antipirinkloralhidrat, antiprotozoal ajanlar, antisperm antikorları

20 harfli

anti nükleer hareket, anti-damping vergisi, antiberiberi faktörü, antibiyotik tedavisi, antihemofilik faktör, antihemorajik faktör, antiiskorbüt vitamin, antijen bağlama yeri, antimüllerian hormon, antipiretik tedavisi, antitröst politikası, antiviviseksisyonist, antiviviseksisyonizm

19 harfli

anti personel mayın, anti-komintern pakt, anti-tekel yasaları, anti-tröst yasaları, antibiyotik direnci, antidromik faaliyet, antijen sunan hücre, antijenik mutantlar, antijenik reseptörü, antikolinerjik ilaç, Antilope cervicapra, antimikrobiyal ajan, antimikrobiyal ilâç, antimuskarinik ilaç, antinöritik vitamin, antiraşidik vitamin, antitrematodal ilaç, antitrikomonal ilaç, antitripsin faktörü

18 harfli

antibesleme unsuru, antidiyaretik ilaç, antiemperyalistlik, antifiriz proteini, Antigua ve Barbuda, antijakoben isyanı, antikonvulsan ilaç, antinematodal ilaç, antiparaziter ilaç, antiparazitik ilaç, antipatikleştirmek, antiprotozoal ajan

17 harfli

antibalistik füze, antibiyogram test, antibiyotikli buz, antibranşiyal zar, antidemokratiklik, antijen işlenmesi, antijen reseptörü, antijenik değişim, antikapitalistlik, antikasını bilmek, antiödematöz ilaç, antiparazit ilacı, antipatikleştirme, antiviral protein

16 harfli

anti emperyalizm, antifebrin testi, antiinflamatuvar, antimitotik ajan, antipatik bulmak, antivirüs tedavi

15 harfli

antiemperyalist, antiemperyalizm, antifungal ilaç, antijenik drift, antijenik kayma, antiklerikalizm, antikoagülasyon, antikomünistlik, antikor titresi, antiparalel DNA, antipati duymak, antipatik olmak, antipatikleşmek, antiperistaltik, antisemitistlik, antitank mayını, antiterminasyon, antitiroit ilaç

14 harfli

antianafilaksi, antibakteriyel, antibiyotikler, antidemokratik, antidizanterik, antifilojistik, antihistaminik, antijen almacı, antijenik şift, antik tragedya, antika mobilya, antika taklidi, antikapitalist, antikapitalizm, antikarsinojen, antikoksidiyal, antikomplement, antilüteolizis, antimikrobiyal, antimilitarizm, antineoplastik, ...

13 harfli

anti-partikül, antiasit ilaç, antiepileptik, antifagositik, antifungaller, antihelmintik, antihemolitik, antihemorajik, antik komedya, antik tiyatro, antikoagûlant, antikoagülant, antimetabolit, antiparalitik, antiparaziter, antiparazitik, antipirüritik, antiprogestin, antispazmodik, antisterilite, antitrotropik

12 harfli

anti tiyatro, antibiyogram, antidiüretik, antienfektif, antiglobulin, antihijyenik, antihipnotik, antijenisite, antik çağlar, antikalaşmak, antikoagülan, antikomünist, antikomünizm, antimikrobik, antinefritik, antioksidant, antiöstrojen, antipatiklik, antiperiodik, antipersonel, antipsikotik, ...

11 harfli

antialerjik, antiaritmik, antibiyotik, antidumping, antidumping, antihomolog, Antik Yunan, antikacılık, antikalaşma, antikataral, antikolagok, Antilopinae, antimikotik, antimisin A, antimitotik, antimutagen, antinöritik, antioksidan, antiparazit, antipatojen, antipiretik, ...

10 harfli

anti kodon, anti-katot, antiemetik, antifebril, antifebrin, antifungal, antiheliks, antihormon, antijenite, antikiklon, antiklinal, antiloplar, antiproton, antiseptik, antisiklon, antitermik, antitoksik, antitoksin, antitragus, antitüssif

9 harfli

antibiyoz, antigorit, antijenik, antik çağ, antikalık, antikatot, antikodon, antikolik, antimonlu, antioksin, antipatik, antipetal, antirabik, antirikli, antirişli, antisemit, Antisepal, antisepsi, antiserum, antişalon, antitonal, ...

8 harfli

antiasit, antibadi, antifriz, antikacı, antikçağ, antikite, antiklor, antilopi, antinomi, antipati, antiplak, antiport

7 harfli

antidot, Antigen, antijen, antikor, antikus, antilop, antimon, antipot, antireç, antiriş, antitez

6 harfli

antika, antike, antiri

5 harfli

antik, antin

4 harfli

anti

Kelime Ara