İçinde ANTİ geçen kelimeler

İçinde ANTİ geçen kelimeler 600 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

anti aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. anti anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde ANTİ geçen kelimeler

25 harfli

antibalistik füze sistemi, antimikrobiyal kemoterapi, garantisiz faiz arbitraji, garantisiz ticari borçlar, Sherman Anti Tröst Yasası

24 harfli

(bir şeyi) garanti etmek, antibiyotik sonrası etki, antidiüretik hormon, ADH, antikseroftalmik vitamin, Asteropecten aurantiacus, balantidiyumlu dizanteri, Ceratophyllus silantiewi, Clayton antitröst yasası, dışsatım kredi garantisi, garantili faiz arbitraji, gerçek Atlantik balinası, Hollanda-Arjantin sığırı, prostat-spesifik antijen, ß-laktam antibiyotikleri, transplantasyon antijeni

23 harfli

antiterminasyon faktörü, Astropecten aurantiacus, banka garantili bonolar, baryum antimon tartarat, beta laktam antibiyotik, dışsatım risk garantisi, farklılaşma antijenleri, floresan antikor deneyi, Fontinalis antipyretica, makrolid antibiyotikler, spiral boynuzlu antilop

22 harfli

Antidorcas marsupialis, antienfeksiyöz vitamin, antifiriz zehirlenmesi, antihemofilik faktör A, antihemofilik faktör B, antihemofilik faktör C, antihemofilik globulin, antijen bağlayan parça, antijen sunan hücreler, antispesifik faktörler, balantidiyal dizanteri, bozkır antilopu, sayga, ihracat risk garantisi, insan lökosit antijeni, kantitatif karakterler, Salmo trutta abanticus

21 harfli

antihemorajik vitamin, antijen bağlanma yeri, antijenik determinant, antijenik farklılaşma, antik Yunan tiyatrosu, Antilocapra americana, antimikrobik spektrum, antipellegra vitamini, antipirinkloralhidrat, antiprotozoal ajanlar, antisperm antikorları, değişken antijen tipi, dört boynuzlu antilop, dört-boynuzlu antilop, Ehrlichia ruminantium, filaryal elefantiozis, Fransız merkantilizmi, İngiliz merkantilizmi, Marchantia polymorpha, mavi ve al antiloplar, muskulus antitragikus, ...

20 harfli

anti nükleer hareket, anti-damping vergisi, antiberiberi faktörü, antibiyotik tedavisi, antihemofilik faktör, antihemorajik faktör, antiiskorbüt vitamin, antijen bağlama yeri, antimüllerian hormon, antipiretik tedavisi, antitröst politikası, antiviviseksisyonist, antiviviseksisyonizm, garanti altına almak, kontaminatif antijen, Logaritmanın mantisi, metiaminoantiripirin, mevduat garanti fonu, oral antikoagülanlar, Oropsylla silantiewi, sanayi merkantilizmi

19 harfli

Alman merkantilizmi, anti personel mayın, anti-komintern pakt, anti-tekel yasaları, anti-tröst yasaları, antibiyotik direnci, antidromik faaliyet, antijen sunan hücre, antijenik mutantlar, antijenik reseptörü, antikolinerjik ilaç, Antilope cervicapra, antimikrobiyal ajan, antimikrobiyal ilâç, antimuskarinik ilaç, antinöritik vitamin, antiraşidik vitamin, antitrematodal ilaç, antitrikomonal ilaç, antitripsin faktörü, Atlantik bildirgesi, ...

18 harfli

Achantias vulgaris, akçıl bağaklantica, antibesleme unsuru, antidiyaretik ilaç, antiemperyalistlik, antifiriz proteini, Antigua ve Barbuda, antijakoben isyanı, antikonvulsan ilaç, antinematodal ilaç, antiparaziter ilaç, antiparazitik ilaç, antipatikleştirmek, antiprotozoal ajan, Atlantik topluluğu, eski antik komedya, Fasciola gigantica, garantisiz borçlar, meglumin antimonat, monoklonal antikor, orta antik komedya, ...

17 harfli

antibalistik füze, antibiyogram test, antibiyotikli buz, antibranşiyal zar, antidemokratiklik, antijen işlenmesi, antijen reseptörü, antijenik değişim, antikapitalistlik, antikasını bilmek, antiödematöz ilaç, antiparazit ilacı, antipatikleştirme, antiviral protein, garantileyebilmek, garantisiz tahvil, indiyum antimonür, karantina müddeti, merkantil ekonomi, onkofetal antijen, plika antitragika, ...

16 harfli

Aedes atlanticus, Afrika lamantini, Amerika antilobu, Amerika antilopu, anti emperyalizm, antifebrin testi, antiinflamatuvar, antimitotik ajan, antipatik bulmak, antivirüs tedavi, avantirik demiri, Balantidium coli, Balantidium suis, Citrus aurantium, docta ignorantia, floresan antikor, garantileyebilme, helmint antijeni, karantina süresi, Mantis religiosa, maternal antikor, ...

15 harfli

antiemperyalist, antiemperyalizm, antifungal ilaç, antijenik drift, antijenik kayma, antiklerikalizm, antikoagülasyon, antikomünistlik, antikor titresi, antiparalel DNA, antipati duymak, antipatik olmak, antipatikleşmek, antiperistaltik, antisemitistlik, antitank mayını, antiterminasyon, antitiroit ilaç, Atlantik duvarı, Atlantik savaşı, banka garantisi, ...

14 harfli

antianafilaksi, antibakteriyel, antibiyotikler, antidemokratik, antidizanterik, antifilojistik, antihistaminik, antijen almacı, antijenik şift, antik tragedya, antika mobilya, antika taklidi, antikapitalist, antikapitalizm, antikarsinojen, antikoksidiyal, antikomplement, antilüteolizis, antimikrobiyal, antimilitarizm, antineoplastik, ...

13 harfli

anti-partikül, antiasit ilaç, antiepileptik, antifagositik, antifungaller, antihelmintik, antihemolitik, antihemorajik, antik komedya, antik tiyatro, antikoagûlant, antikoagülant, antimetabolit, antiparalitik, antiparaziter, antiparazitik, antipirüritik, antiprogestin, antispazmodik, antisterilite, antitrotropik, ...

12 harfli

anti tiyatro, antibiyogram, antidiüretik, antienfektif, antiglobulin, antihijyenik, antihipnotik, antijenisite, antik çağlar, antikalaşmak, antikoagülan, antikomünist, antikomünizm, antimikrobik, antinefritik, antioksidant, antiöstrojen, antipatiklik, antiperiodik, antipersonel, antipsikotik, ...

11 harfli

adamantinom, adamantinus, alloantijen, alloantikor, Anabantidae, antialerjik, antiaritmik, antibiyotik, antidumping, antidumping, antihomolog, Antik Yunan, antikacılık, antikalaşma, antikataral, antikolagok, Antilopinae, antimikotik, antimisin A, antimitotik, antimutagen, ...

10 harfli

akantimuan, anti kodon, anti-katot, antiemetik, antifebril, antifebrin, antifungal, antiheliks, antihormon, antijenite, antikiklon, antiklinal, antiloplar, antiproton, antiseptik, antisiklon, antitermik, antitoksik, antitoksin, antitragus, antitüssif, ...

9 harfli

andantino, antibiyoz, antigorit, antijenik, antik çağ, antikalık, antikatot, antikodon, antikolik, antimonlu, antioksin, antipatik, antipetal, antirabik, antirikli, antirişli, antisemit, Antisepal, antisepsi, antiserum, antişalon, ...

8 harfli

antiasit, antibadi, antifriz, antikacı, antikçağ, antikite, antiklor, antilopi, antinomi, antipati, antiplak, antiport, arjantin, arjantit, atlantis, diblanti, infantil, kantinci, lavantin, maşantis, Natantia, ...

7 harfli

antidot, Antigen, antijen, antikor, antikus, antilop, antimon, antipot, antireç, antiriş, antitez, apantis, apranti, garanti, kantite, levanti, otantik, rantiye, rölanti, santiar, şantiye, ...

6 harfli

antika, antike, antiri, apanti, cantik, çantik, gantin, kantik, kantin, kantiş, mantik, mantin, mantis, mantiş, mantiz, pantif, santim, ufanti, yantir

5 harfli

antik, antin, fanti, manti, panti

4 harfli

anti

Kelime Ara