ANT ile başlayan kelimeler

ANT ile başlayan veya başında ANT olan kelimeler 472 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

ant aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. ant anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre ANT ile başlayan kelimeler

25 harfli

antibalistik füze sistemi, antimikrobiyal kemoterapi, antlaşmaların geçerliliği, antlaşmaların onaylanması

24 harfli

anteretrograd sistografi, antibiyotik sonrası etki, antidiüretik hormon, ADH, antikseroftalmik vitamin

23 harfli

antagonistik simbiyozis, antiterminasyon faktörü, antlaşmaların çatışması

22 harfli

anteriyor prezantasyon, anterograd piyelografi, Anthus novaeseelandiae, Antidorcas marsupialis, antienfeksiyöz vitamin, antifiriz zehirlenmesi, antihemofilik faktör A, antihemofilik faktör B, antihemofilik faktör C, antihemofilik globulin, antijen bağlayan parça, antijen sunan hücreler, antispesifik faktörler, antlaşmalara halefiyet, antlaşmalı bildirmelik, antlaşmali bildirmelik

21 harfli

antesedan yarma koyak, antihemorajik vitamin, antijen bağlanma yeri, antijenik determinant, antijenik farklılaşma, antik Yunan tiyatrosu, Antilocapra americana, antimikrobik spektrum, antipellegra vitamini, antipirinkloralhidrat, antiprotozoal ajanlar, antisperm antikorları

20 harfli

Antartika antlaşması, antepartum parapleji, antesedan yarma vâdi, anti nükleer hareket, anti-damping vergisi, antiberiberi faktörü, antibiyotik tedavisi, antihemofilik faktör, antihemorajik faktör, antiiskorbüt vitamin, antijen bağlama yeri, antimüllerian hormon, antipiretik tedavisi, antitröst politikası, antiviviseksisyonist, antiviviseksisyonizm, antlaşmaların yorumu

19 harfli

Antep fıstığıgiller, anti personel mayın, anti-komintern pakt, anti-tekel yasaları, anti-tröst yasaları, antibiyotik direnci, antidromik faaliyet, antijen sunan hücre, antijenik mutantlar, antijenik reseptörü, antikolinerjik ilaç, Antilope cervicapra, antimikrobiyal ajan, antimikrobiyal ilâç, antimuskarinik ilaç, antinöritik vitamin, antiraşidik vitamin, antitrematodal ilaç, antitrikomonal ilaç, antitripsin faktörü, antlaşmanın tatbiki

18 harfli

antemortem muayene, anteriyor pituiter, Anthropoides virgo, antibesleme unsuru, antidiyaretik ilaç, antiemperyalistlik, antifiriz proteini, Antigua ve Barbuda, antijakoben isyanı, antikonvulsan ilaç, antinematodal ilaç, antiparaziter ilaç, antiparazitik ilaç, antipatikleştirmek, antiprotozoal ajan, antlaşmaya katılma

17 harfli

antagonizm kuramı, antalya muşmulası, antenli kırlangıç, Anthus campestris, Anthus spinoletta, antibalistik füze, antibiyogram test, antibiyotikli buz, antibranşiyal zar, antidemokratiklik, antijen işlenmesi, antijen reseptörü, antijenik değişim, antikapitalistlik, antikasını bilmek, antiödematöz ilaç, antiparazit ilacı, antipatikleştirme, antiviral protein, antrakinon sürgüt, Antwerp çıkarması

16 harfli

antelmentik ilaç, anten yükselteci, Anthus pratensis, Anthus trivialis, anti emperyalizm, antifebrin testi, antiinflamatuvar, antimitotik ajan, antipatik bulmak, antivirüs tedavi, antrenman yapmak, antrum pilorikum

15 harfli

antant kordiyal, antarktik bölge, Antep baklavası, Antep Müdafaâsı, Anthias anthias, Anthus cervinus, Anthus richardi, antiemperyalist, antiemperyalizm, antifungal ilaç, antijenik drift, antijenik kayma, antiklerikalizm, antikoagülasyon, antikomünistlik, antikor titresi, antiparalel DNA, antipati duymak, antipatik olmak, antipatikleşmek, antiperistaltik, ...

14 harfli

antarktik kara, anten tapınağı, antianafilaksi, antibakteriyel, antibiyotikler, antidemokratik, antidizanterik, antifilojistik, antihistaminik, antijen almacı, antijenik şift, antik tragedya, antika mobilya, antika taklidi, antikapitalist, antikapitalizm, antikarsinojen, antikoksidiyal, antikomplement, antilüteolizis, antimikrobiyal, ...

13 harfli

ant verdirmek, antant kalmak, antbent olmak, antefleksiyon, anten bezleri, anten devresi, antenli balık, antep fıstığı, anteriyor lop, anteriyör lop, Anthémis chia, Anthias sacer, anti-partikül, antiasit ilaç, antiepileptik, antifagositik, antifungaller, antihelmintik, antihemolitik, antihemorajik, antik komedya, ...

12 harfli

antagonismus, Antalyalılık, antep karası, anthelmintik, Anthropoidea, antır kapağı, anti tiyatro, antibiyogram, antidiüretik, antienfektif, antiglobulin, antihijyenik, antihipnotik, antijenisite, antik çağlar, antikalaşmak, antikoagülan, antikomünist, antikomünizm, antimikrobik, antinefritik, ...

11 harfli

ant kardeşi, antagonizma, antebrakyum, antekabrien, antelmentik, anterostomi, antialerjik, antiaritmik, antibiyotik, antidumping, antidumping, antihomolog, Antik Yunan, antikacılık, antikalaşma, antikataral, antikolagok, Antilopinae, antimikotik, antimisin A, antimitotik, ...

10 harfli

ant vermek, antagonist, antagonizm, Antarktika, antemortem, anterezoit, anteridyum, anterograf, anterozoit, antızlamak, anti kodon, anti-katot, antiemetik, antifebril, antifebrin, antifungal, antiheliks, antihormon, antijenite, antikiklon, antiklinal, ...

9 harfli

ant içmek, ant olsun, Antalyalı, antarktik, antazolin, Antep işi, anteriyor, anteriyör, anterosel, antıraman, antıranor, antibiyoz, antigorit, antijenik, antik çağ, antikalık, antikatot, antikodon, antikolik, antimonlu, antioksin, ...

8 harfli

antapeks, antetsiz, Anthémis, Anthozoa, antiasit, antibadi, antifriz, antikacı, antikçağ, antikite, antiklor, antilopi, antinomi, antipati, antiplak, antiport, antlaşma, antoloji, antrahna, antralin, antrasen, ...

7 harfli

Antalya, Antaplı, antaran, Antares, antasit, antedon, antelle, antenli, Anterid, anterit, antetli, antidot, Antigen, antijen, antikor, antikus, antilop, antimon, antipot, antireç, antiriş, ...

6 harfli

antant, antari, antaşı, antere, anteri, antika, antike, antiri, antlık, antrok, antrum, antsız

5 harfli

Antap, antar, anten, anter, anteş, antet, antık, antik, antin, antlı, antre, antut

4 harfli

anti, ANTU

3 harfli

ant

Kelime Ara