İçinde ANT geçen kelimeler

İçinde ANT geçen kelimeler 2885 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

ant aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. ant anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde ANT geçen kelimeler

25 harfli

açık semalar antlaşmaları, açık sistemler bağlantısı, allojenik transplantasyon, antibalistik füze sistemi, antimikrobiyal kemoterapi, antlaşmaların geçerliliği, antlaşmaların onaylanması, Arellano-Pantula sınaması, asetik asit fermantasyonu, Asplenium adiantum-nigrum, atlantoaksiyal uyumsuzluk, Avrupa Birliği antlaşması, bağlantı noktası numarası, bağlantısızlık politikası, basit bağlantılı manifold, birinci basamaktan mantık, Brüksel Antlaşması Örgütü, çocuk-ana baba saplantısı, doğrusal eklemler mantığı, düzgüsel dizgeser mantığı, eksikli müdahil mutantlar, ...

24 harfli

(bir şeyi) garanti etmek, Acanthamoeba castellanii, anteretrograd sistografi, antibiyotik sonrası etki, antidiüretik hormon, ADH, antikseroftalmik vitamin, Asteropecten aurantiacus, bağlantı noktası bilgisi, bağlantı noktası gözcüsü, bağlantı noktası kimliği, bakteriyel santrifüjleme, balantidiyumlu dizanteri, bantlı bayraklı sazancık, Berlin Dörtlü Antlaşması, bilgisel-sanısal mantık., Brachygobius xanthozonus, Brest-Litovsk Antlaşması, Ceratophyllus silantiewi, Chrysanthemum parthenium, Clayton antitröst yasası, Cordylobia anthropophaga, ...

23 harfli

ampulla ossea anteriyor, antagonistik simbiyozis, antiterminasyon faktörü, antlaşmaların çatışması, aritmetik-mantık birimi, arkkotanjant fonksiyonu, Astropecten aurantiacus, Atina antlaşması (1913), bağlantı noktası adresi, bağlantı noktası dizini, bağlantısızlar hareketi, bağlantısızlık siyaseti, bakteriyel fermantasyon, Balta Limanı Antlaşması, banka garantili bonolar, baryum antimon tartarat, beta laktam antibiyotik, Bilderberg toplantıları, birinci basamak mantığı, birli yüklemler mantığı, blastosit implantasyonu, ...

22 harfli

(birine) şantaj yapmak, akbant kuyruklu kartal, amyant-metal sızdırmaz, and içmek, (ant içmek), anteriyor prezantasyon, anterograd piyelografi, Anthus novaeseelandiae, Antidorcas marsupialis, antienfeksiyöz vitamin, antifiriz zehirlenmesi, antihemofilik faktör A, antihemofilik faktör B, antihemofilik faktör C, antihemofilik globulin, antijen bağlayan parça, antijen sunan hücreler, antispesifik faktörler, antlaşmalara halefiyet, antlaşmalı bildirmelik, antlaşmali bildirmelik, arkkosekant fonksiyonu, ...

21 harfli

Acantholabrus palloni, altın yumurta mantarı, amonyak fermantasyonu, anımsanan bağlantılar, antesedan yarma koyak, antihemorajik vitamin, antijen bağlanma yeri, antijenik determinant, antijenik farklılaşma, antik Yunan tiyatrosu, Antilocapra americana, antimikrobik spektrum, antipellegra vitamini, antipirinkloralhidrat, antiprotozoal ajanlar, antisperm antikorları, arktanjant fonksiyonu, aşın bağlantısız küme, bağlantılı saldırılar, bakteri fermantasyonu, bant imi (mıknatıslı), ...

20 harfli

akantoşeilonemiyozis, alkolik fermantasyon, Amerikan tarantulası, Amsterdam antlaşması, Antartika antlaşması, antepartum parapleji, antesedan yarma vâdi, anti nükleer hareket, anti-damping vergisi, antiberiberi faktörü, antibiyotik tedavisi, antihemofilik faktör, antihemorajik faktör, antiiskorbüt vitamin, antijen bağlama yeri, antimüllerian hormon, antipiretik tedavisi, antitröst politikası, antiviviseksisyonist, antiviviseksisyonizm, antlaşmaların yorumu, ...

19 harfli

Acanthia lectularia, Acanthobrama marmid, acil hat antlaşması, akantozis nigrikans, Akkerman antlaşması, alkol fermantasyonu, allotransplantasyon, Alman merkantilizmi, Antep fıstığıgiller, anti personel mayın, anti-komintern pakt, anti-tekel yasaları, anti-tröst yasaları, antibiyotik direnci, antidromik faaliyet, antijen sunan hücre, antijenik mutantlar, antijenik reseptörü, antikolinerjik ilaç, Antilope cervicapra, antimikrobiyal ajan, ...

18 harfli

Acanthias vulgaris, Achantias vulgaris, ailevi akantolizis, akantomatöz epulis, akçıl bağaklantica, antemortem muayene, anteriyor pituiter, Anthropoides virgo, antibesleme unsuru, antidiyaretik ilaç, antiemperyalistlik, antifiriz proteini, Antigua ve Barbuda, antijakoben isyanı, antikonvulsan ilaç, antinematodal ilaç, antiparaziter ilaç, antiparazitik ilaç, antipatikleştirmek, antiprotozoal ajan, antlaşmaya katılma, ...

17 harfli

Acanthocheilonema, Acanthus hirsutus, akantokeratodermi, akışkan mantarlar, Andean Antlaşması, Ankara Antlaşması, antagonizm kuramı, antalya muşmulası, antenli kırlangıç, Anthus campestris, Anthus spinoletta, antibalistik füze, antibiyogram test, antibiyotikli buz, antibranşiyal zar, antidemokratiklik, antijen işlenmesi, antijen reseptörü, antijenik değişim, antikapitalistlik, antikasını bilmek, ...

16 harfli

Acanthobdellidea, Aedes atlanticus, Afrika lamantini, alerjik ekzantem, Amerika antilobu, Amerika antilopu, amip dizanterisi, amipli dizanteri, anizotropik bant, antelmentik ilaç, anten yükselteci, Anthus pratensis, Anthus trivialis, anti emperyalizm, antifebrin testi, antiinflamatuvar, antimitotik ajan, antipatik bulmak, antivirüs tedavi, antrenman yapmak, antrum pilorikum, ...

15 harfli

Abant alabalığı, Acanthocephalus, Acanthopterygii, ağaç mantarları, ağrılı yağlantı, akantamebiyozis, akantosefalozis, akarsu santrali, alın bağlantısı, ameli anteriyor, anonim bağlantı, antant kordiyal, antarktik bölge, Antep baklavası, Antep Müdafaâsı, Anthias anthias, Anthus cervinus, Anthus richardi, antiemperyalist, antiemperyalizm, antifungal ilaç, ...

14 harfli

A tipi antrepo, ABM antlaşması, Acanthocephala, allantoamniyon, anizotrop bant, antarktik kara, anten tapınağı, antianafilaksi, antibakteriyel, antibiyotikler, antidemokratik, antidizanterik, antifilojistik, antihistaminik, antijen almacı, antijenik şift, antik tragedya, antika mobilya, antika taklidi, antikapitalist, antikapitalizm, ...

13 harfli

AB antlaşması, Acanthopsidae, açık antlaşma, akantokeratoz, Akantosefalan, akantosefaloz, akantosefalöz, akantositozis, alavant etmek, allantokoryon, Amaranthaceae, ant verdirmek, antant kalmak, antbent olmak, antefleksiyon, anten bezleri, anten devresi, antenli balık, antep fıstığı, anteriyor lop, anteriyör lop, ...

12 harfli

Acanthamoeba, Acanthometra, aerotolerant, ağ mantarlar, ağaç mantarı, Ağcaalantürk, Akdoğantekke, antagonismus, Antalyalılık, antep karası, anthelmintik, Anthropoidea, antır kapağı, anti tiyatro, antibiyogram, antidiüretik, antienfektif, antiglobulin, antihijyenik, antihipnotik, antijenisite, ...

11 harfli

adamantinom, adamantinus, ağmantarlar, akantolizis, akantometra, Akantosefal, alloantijen, alloantikor, Anabantidae, Anacanthini, ant kardeşi, antagonizma, antebrakyum, antekabrien, antelmentik, anterostomi, antialerjik, antiaritmik, antibiyotik, antidumping, antidumping, ...

10 harfli

Acarmantaş, acı mantar, aglutinant, ak çalantı, akantimuan, allantoyis, amyant tel, ant vermek, antagonist, antagonizm, Antarktika, antemortem, anterezoit, anteridyum, anterograf, anterozoit, antızlamak, anti kodon, anti-katot, antiemetik, antifebril, ...

9 harfli

adamantan, ağ mantar, Ağarantan, ak mantar, akantella, akantoliz, akantosit, akantotik, akantozis, akçalantı, aklantıca, allantois, alternant, amantadin, andantino, ant içmek, ant olsun, Antalyalı, antarktik, antazolin, Antep işi, ...

8 harfli

aberrant, adjuvant, ağarantı, akantoid, akmantar, alaganta, Alantepe, alantoit, alantopu, alavantı, ambulant, ana bant, antapeks, antetsiz, Anthémis, Anthozoa, antiasit, antibadi, antifriz, antikacı, antikçağ, ...

7 harfli

ağlantı, ağrantı, ahlantı, Akantaş, akantom, akantor, akantoz, aklantı, alakant, alantın, andante, Antalya, Antaplı, antaran, Antares, antasit, antedon, antelle, antenli, Anterid, anterit, ...

6 harfli

acanta, afanta, aganta, ağantı, ağmant, ahanta, akanto, amyant, antant, antari, antaşı, antere, anteri, antika, antike, antiri, antlık, antrok, antrum, antsız, apanti, ...

5 harfli

akant, amant, Antap, antar, anten, anter, anteş, antet, antık, antik, antin, antlı, antre, antut, banta, canta, çanta, çantı, çantu, fanta, fanti, ...

4 harfli

anti, ANTU, bant, cant, gant, hant, jant, kant, rant, sant, şant, vant, zant

3 harfli

ant

Kelime Ara