antijenik determinant

antijenik determinant İng. Antigenic determinant

(Yun. anti: karşı; genos: doğum) Vücut dokusuna zarar vermeden patojenleri tahrip eden herhangi bir kimyasal madde.


antijenik determinant İng. antigenic determinant

İmmünojen belirleyici.


antijenik determinant İng. antigenic determinant

Antijen molekülü üzerinde bulunan, antikor veya duyarlı lenfosit üzerindeki özgün almaçlarla bağlanarak antikor veya lenfositin özgünlüğünü belirleyen bölge, determinant bölge, epitop, immünojen belirleyici.


antijenik determinant için benzer kelimeler


antijenik determinant, 21 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, t harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'n', 't', 'i', 'j', 'e', 'n', 'i', 'k', ' ', 'd', 'e', 't', 'e', 'r', 'm', 'i', 'n', 'a', 'n', 't', şeklindedir.
antijenik determinant kelimesinin tersten yazılışı tnanimreted kinejitna diziliminde gösterilir.