simetrik determinant

simetrik determinant İng. symmetric determinant

Simetrik matrisin determinantı.


simetrik determinant için benzer kelimeler


simetrik determinant, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, t harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'i', 'm', 'e', 't', 'r', 'i', 'k', ' ', 'd', 'e', 't', 'e', 'r', 'm', 'i', 'n', 'a', 'n', 't', şeklindedir.
simetrik determinant kelimesinin tersten yazılışı tnanimreted kirtemis diziliminde gösterilir.