determinant bölge

determinant bölge İng. determinant area

Antijenik determinant.


determinant bölge için benzer kelimeler


determinant bölge, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 't', 'e', 'r', 'm', 'i', 'n', 'a', 'n', 't', ' ', 'b', 'ö', 'l', 'g', 'e', şeklindedir.
determinant bölge kelimesinin tersten yazılışı eglöb tnanimreted diziliminde gösterilir.