A türü bölge

A türü bölge İng. type A region

(İstatistiksel sınamalar) Tek evrendeğer içeren yalın bir önsavı sınamak için oluşturulan yansız dönüşül bölge.


A türü bölge için benzer kelimeler


A türü bölge, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, A harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'A', ' ', 't', 'ü', 'r', 'ü', ' ', 'b', 'ö', 'l', 'g', 'e', şeklindedir.
A türü bölge kelimesinin tersten yazılışı eglöb ürüt A diziliminde gösterilir.