araştırma türü

araştırma türü İng. type of research

Bir araştırma tasarımında amaç, değişken ve varsayıma göre seçilen, alan uygulamasının izleyeceği yolu saptayan seçeneklerden her biri.


araştırma türü için benzer kelimeler


araştırma türü, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ü harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'r', 'a', 'ş', 't', 'ı', 'r', 'm', 'a', ' ', 't', 'ü', 'r', 'ü', şeklindedir.
araştırma türü kelimesinin tersten yazılışı ürüt amrıtşara diziliminde gösterilir.