ARA ile biten kelimeler

ARA ile biten veya sonunda ARA olan kelimeler 701 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

ara aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. ara anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre ARA ile biten kelimeler

24 harfli

bilfiil dolaşımdaki para, elinle ver, ayağınla ara, Nectophrynoides vivipara, uzun kuyruklu baştankara, uzun-kuyruklu baştankara

23 harfli

uluslararası hazır para, uzunkuyruklu-baştankara

22 harfli

aşırı değerlenmiş para, denizde kum, onda para, eksik değerlenmiş para, selam para, kelam para

21 harfli

ak yanaklı baştankara, anunâsika ve anusvâra, Hydrochoerus capybara, on parmağında on kara, ödenmesi gereken para

20 harfli

geri aranacak numara, serbest yabancı para

19 harfli

azalıp çoğalan para, kültür koşutluklara

18 harfli

akı ak karası kara, bıyıklı baştankara, geniş anlamda para, Iguana tuberculara, İguana tuberculara, kullanılmayan para, liğen-gödencil ara, saymaca kâğıt para, yüksek üremli para

17 harfli

elektrikli makara, mahzun baştankara, Physaloptera rara, Solanum dulcamara, tepeli baştankara, tepeli-baştankara

16 harfli

büyük baştankara, çok katlı ızgara, dar anlamda para, dik üfler ızgara, dolaşımdaki para, gögüssel kavsara, gücü yüksek para, hareketli makara, kağıt yasal para, konvertibil para, tamamlayıcı para

15 harfli

dağlara taşlara, dini imanı para, doğrusal ızgara, durdurulan para, ertelenmiş para, istikrarlı para, Küçüksenemağara, mavi baştankara, taşıyıcı makara, zıvanalı sigara

14 harfli

antarktik kara, basaçlı makara, çevrilgen para, dilimli ızgara, dizisel numara, gevşemsel yara, gök baştankara, gök-baştankara, kılavuz makara, kırtışsal yara, penglipur lara, Phytotoma rara, sıkım-açım ara, sürümdeki para, Yukarıkaşıkara

13 harfli

Aşağıkaşıkara, birincil para, çapraz ızgara, değişmez para, dikgen ızgara, diplenik yara, fidüsyer para, kemirici yara, keşkülüfukara, metrik numara, parmakçıl ara, tutulmuş para, verici makara

12 harfli

akar balsara, akık balsara, akıt balsara, alıcı makara, anahtar para, bağasal yara, baldırı kara, bant zımpara, dikencil ara, dingdingkara, disk zımpara, dişli makara, durağan para, düzmece para, fakir fukara, fersude para, geçme makara, Gerdekmağara, gömme makara, ikincil para, işlemez para, ...

11 harfli

alçak uçara, alınan para, asma makara, Aşağıiçkara, Aşağıkanara, baldırıkara, başdan gara, baştan kara, bez zımpara, boğazı kara, civciviğara, çıtnak kara, eldeki para, gerçek dara, güçsüz para, günlük para, iğrenç yara, kaba ızgara, kanuni para, Kızılmağara, Küllümağara, ...

10 harfli

Akçamağara, alt ızgara, altın para, ana makara, arhasıyara, aylak para, bağlı para, bağrı kara, bahtı kara, baştankara, bir numara, bloke para, bozuk para, bütün yara, büyük para, çatlaggara, çürük para, Dağmarmara, demir para, düşük para, Eskimağara, ...

9 harfli

açık yara, açîk kara, ağır yara, ağzı gara, ağzı kara, Ahmetkara, artı para, asli para, atıl para, bağrıkara, ballıkara, bâra bâra, başı gara, Başmağara, borç para, bozkavara, böğrükara, Burnukara, cari para, Çaltıkara, çanakpara, ...

8 harfli

acı gara, acı kara, açık ara, Ağzıkara, Akmağara, albuhara, Altıkara, ana kara, azı gara, banadara, başıkara, baz para, belikara, beranara, bereñara, beş para, borıbara, boz kara, can cara, delikara, dış para, ...

7 harfli

ababara, acığara, acıkara, alağara, alakara, alapara, anapara, aşıgara, aşıkara, bağsara, Balkara, balsara, bambara, Barbara, Başkara, baykara, baytara, Beykara, bir ara, Bozkara, cambara, ...

6 harfli

abcara, affara, akdara, alkara, angara, anhara, ankara, apşara, ardara, aspara, badara, bahara, bakara, basara, Başara, bekâra, bi ara, bilara, bohara, bu ara, buğara, ...

5 harfli

abara, acara, afara, ağara, alara, anara, aşara, avara, ayara, cıara, ciara, cuara, çaara, idara, o ara, puara, şuara, ucara, uçara

4 harfli

bara, cara, çara, dara, fara, gara, hara, kara, mara, nara, para, sara, tara, vara, yara, zara

3 harfli

ara

Kelime Ara