ara

ara

a. 1. İki şeyi birbirinden ayıran uzaklık, açıklık, aralık, boşluk, mesafe. 2. İki olguyu, iki olayı birbirinden ayıran zaman, fasıla. 3. Kişilerin veya toplulukların birbirine karşı olan durumu veya ilgisi: “Son zamanlarda aralarının iyi olmadığının farkındayım.” -E. Şafak. 4. İç: “Aralarında anası babası ile Binnaz'ın da bulunduğu on sekiz işçiydiler.” -N. Cumalı. 5. sin. ve tiy. Bir oyunda, bir filmde izleme sırasında dinlenmek üzere verilen kısa süre, antrakt. 6. sp. Toplu jimnastik dizilmelerinde, sıradakilerin birbirlerinden yanlamasına olan uzaklıkları. 7. sp. Spor karşılaşmalarında oyuncuların dinlenmek ve taktik almak için kullandıkları süre.


ara Fr. Aphorisme
ara Fr. intervalle
ara Fr. Acinésie
ara

Araya


ara

Aralık, uzaklık, boşluk


ara

İlişki, samimiyet


ara

Fasıla


ara İng. half-time

Bir ayaktopu oyununun 45'er dakikalık iki dönemi arasında oyunculara verilen 15 dakikalık dinlenme süresi.


ara

bk. orta


ara İng. interval

Toplu cimnastik dizilmelerinde, sıradakilerin birbirlerinden yanlamasına olan uzaklıkları.


ara İng. interruption, interval

Kimi nedenlerle duruşmanın bir süre bırakılması ile yeniden başlaması arasında kalan zaman.


ara İng. interval, intermission

Tiyatro gösterisi sırasında seyircilerin dinlenmesi için verilen ara.


ara İng. Distance

iki kılıçoyuncusu arasında bulunması gereken en elverişli açıklık.


ara

bk. aralık.


ara İng. time-out

Takımların oyun arasında aldıkları birer dakikalık dinlenme ve yönelge alma süresi. Bir takım bütün bir oyun süresince ancak dört ara alabilir. Bu ara dakikaları oyun süresinin dışında kalır.


ara İng. interval, (ABD) intermission

Sinema Sinemalarda gösterim başlarında ya da ortalarında verilen ara.


ara İng. ınterval

Bir oyunda dinlenme süresi.


ara İng. time-out

Üçüncü dönemle dördüncü dönem arasındaki dinlenme süresine verilen ad.


ara İng. pause

Bir görüşmede yanıtlayıcının yorulduğu ya da ilgisinin dağıldığı durumlarda uyanıklığı sağlamak üzere sorulamayı geçici olarak durdurma ya da çeşitlendirme, bk. yoğulum.


ara

İki odayı bağlıyan koridor. (Kandilli *Bozüyük -Bilecik)


ara

1. Mahal, mevki, mekan, yer. 2. Esna, sıra, vakit. 3. İçinde, arasında. 4. Orta, meydan.5. Bazen, vakit vakit, ara sıra.6. Aralık, mesafe.


ara için benzer kelimeler


ara, 3 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'r', 'a', şeklindedir.
ara kelimesinin tersten yazılışı ara diziliminde gösterilir.