ara başlık

ara başlık, -ğı

a. Esas bölümün alt başlıklarından her biri.


ara başlık için benzer kelimeler


ara başlık, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'r', 'a', ' ', 'b', 'a', 'ş', 'l', 'ı', 'k', şeklindedir.
ara başlık kelimesinin tersten yazılışı kılşab ara diziliminde gösterilir.