İçinde AR geçen kelimeler

İçinde AR geçen kelimeler 41917 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

ar aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. ar anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde AR geçen kelimeler

25 harfli

(bir şeyi) açığa çıkarmak, (bir şeyin) arkası gelmek, (bir yeri) örümcek sarmak, (birine) yukarıdan bakmak, (birini) çileden çıkarmak, (birini) on paralık etmek, (birini) yalancı çıkarmak, (birinin) damarını bulmak, (birinin) iştahı kabarmak, (birinin) leşini çıkarmak, (birinin) maskarası olmak, (birinin) parasını çekmek, (birinin) yüzünü ağartmak, (bu işe) Rufailer karışır, AAS sunucusu arama sırası, Acrocephalus arundinaceus, aç gözünü, açarlar gözünü, açık semalar antlaşmaları, açınıklarda renk almaşımı, Adenovirüs enfeksiyonları, ağırlıksız kesitaraştırma, ...

24 harfli

(...) aşağı (...) yukarı, (bir işte) parmağı olmak, (bir şey) haritada olmak, (bir şeyde) karar bulmak, (bir şeyi) garanti etmek, (bir yere) parmak basmak, (birine) gariplik basmak, (birine) kollarını açmak, (birini) arkada bırakmak, (birini) karşısına almak, (birini) maskaraya almak, (birinin) elinde ... var, (birinin) parasını yemek, (toprağın) tav kabarması, ABO kan grupları sistemi, acele işe şeytan karışır, acı (veya acılar) görmek, açığa çıkarıcı faktörler, açlıktan ölmeyecek kadar, ağa borç eder, uşak harç, ağanın gözü ata tımardır, ...

23 harfli

(bir işten) hariç olmak, (birinde) dil bir karış, (birine) cesaret gelmek, (birine) tarziye vermek, (birini) açığa çıkarmak, (birini) paravan yapmak, (birini) sarakaya almak, (birinin) harcı olmamak, (birinin) üstüne varmak, (biriyle) arası olmamak, (parayı) avucuna saymak, AB ortaklık anlaşmaları, Achucarroboyama yöntemi, açık hava oyun araçları, açık semalar politikası, açık sistemler mimarisi, açık yaraya tuz ekilmez, açıklayıcı zarf tümleci, açıktan (para) kazanmak, açınırlar dizgesi uyumu, adenohipofiz hormonları, ...

22 harfli

(aralarında) kan olmak, (bir işe) adı karışmak, (birini) haraca kesmek, (birinin) içini sarmak, (birinin) kârı olmamak, (birinin) yüzüne karşı, (villaret) çom beldeği, 9-10 Ağustos Kararları, adda aldatıcı markalar, ağır bombardıman uçağı, ağır gebelik kusmaları, ağır yüklü parçacıklar, ağlama duvarına dönmek, Ahameniş imparatorluğu, âile malları ortaklığı, akarsu-buzul biçimleri, akaryakıt tüketim fonu, akbant kuyruklu kartal, akciğerli salyangozlar, akciğerli-salyangozlar, akciğerzarı, göğüszarı, ...

21 harfli

(bir şeyin) aması var, (bir yere) para akmak, (birine) dil çıkarmak, (birine) karşı durmak, (birine) karşı gelmek, (birini) araya koymak, Aaland Adaları sorunu, AB ilerleme raporları, abdominal ovaryektomi, Abel-Blanchard modeli, Abel-Goncharov serisi, acil durum kurtarması, açık pazar politikası, açık yıldız yığınları, açınıklararası abanık, adını ...-ye çıkarmak, adil yargılanma hakkı, ağ bağdaştırıcı kartı, ağır kazan geç kaynar, Ağırlaştırıcı olumlar, ağız açısı atardamarı, ...

20 harfli

“ baumgarten” tüzüğü, (birine) kara çalmak, 10 Ağustos Kararları, AB ortak karar usulü, aba altında er yatar, Ablepharus kitabelii, Ablepharus kitabelli, Achnaccary anlaşması, acil şifalar dilemek, acoustic bass guitar, açığa dayalı harcama, açık arttırma modeli, açıkfora kenarbıçağı, açıklar livası olmak, açınlayıcı araştırma, adenokistik karsinom, adlandırma kuralları, adreslenmiş dosyalar, ağaç kemiren karınca, ağaç yapısında arama, ağartısal zar yalımı, ...

19 harfli

4 Ağustos Kararları, AB Bakanlar Konseyi, Acanthia lectularia, Acanthobrama marmid, Acarus folliculorum, acil durum planları, acil kurtarma diski, aç elini kora sokar, açık ardışık taslak, adam içine karışmak, Afyonkarahisarlılık, agraf çıkarma pensi, ağ arayüzü yazıcısı, ağır evren ışınları, ağıryuvar, ağırküre, Ahlatşahlar Beyliği, ailenin parametresi, ak sıcaklık aralığı, ak yuvar artımsızlı, ak yuvarcıl korunum, akaryakıt istasyonu, ...

18 harfli

(birine) zar atmak, (ilkbahar) sürmesi, a´dan z´ye (kadar), AB ariane programı, Acanthias vulgaris, Achantias vulgaris, açık konut darlığı, açıktan para almak, ad hoc komisyonlar, afarayıp küfüremek, afarozman kesilmek, affınıza sığınarak, aglütinojen aşılar, ağaç tahtakuruları, ağaçcıl tarla kuşu, ağır erkeli muzari, ağız tavanı yarığı, ağlamak para etmez, ağrılı ak sııvartı, ağsal damar bakısı, ağtabaka yarışması, ...

17 harfli

24 Ocak Kararları, 5 Nisan Kararları, 7 Eylül Kararları, a contrario yorum, AB referandumları, AB tarım komiseri, abanırlar dizgesi, acil servis arama, açık Öklit yuvarı, açık yarım çember, ad valorem tarife, adrenal hormonlar, afferent arteryol, Afgan Arap koyunu, afro amerikalılar, Agrarian hareketi, ağarmaçlı örümcük, ağrıma asalakları, ağzı kulaklarında, ağzı var dili yok, ahdar güdar etmek, ...

16 harfli

12 puntoluk harf, abartılı oynamak, Acaristan sorunu, acığını çıkarmak, acısını çıkarmak, açığını çıkarmak, açılma - kararma, açınırlar devimi, adımlarını açmak, adın addara kala, Aedes scapularis, Aedes varipalpus, Aequidens maroni, Afyonkarahisarlı, ağır para cezası, ağız mukoza zarı, ahret kardeşliği, ak ağalar kapısı, ak kadın barmağı, ak karınlı sağan, ak yuvar azalımı, ...

15 harfli

32 Sayılı Karar, AB politikaları, abanırlar uyumu, abartıyı basmak, ablukayı yarmak, Acarus gallinae, acoustic guitar, açı - karşı açı, açık istihbarat, açık tohumlular, Açıların ölçüsü, açınıklar uyumu, aditus faringis, aditus laringis, Afyon savaşları, ağ arayüz kartı, ağaç mantarları, ağaç tarla kuşu, ağartısal tepki, ağartma banyosu, ağır yara almak, ...

14 harfli

abartılabilmek, Abdurrahmanlar, acamlar alması, Acara Türkleri, Acarapis woodi, Acarus scabiei, Acarus tritici, Acheson kararı, Actinospharium, açığını aramak, açık kılcallar, açık yargılama, açıkfora çarkı, açıklar livası, açıklarla oyun, açıkta kadılar, açıktohumlular, Adatoprakpınar, adını çıkarmak, adsız yapıtlar, afaangı artmak, ...

13 harfli

abarot satmak, abartılabilme, ABC Silahları, Acarus hordei, acı duyarlığı, açık arttırma, açık yarışlık, açıklar alayı, adalar denizi, adalet sarayı, adenokarsinom, adi acı marul, adlar dizgesi, ağ zar yalımı, ağaç kabardan, ağaç kabartan, ağartı işeyen, ağbat karabat, ağırlıklarına, ağıt goparmak, ağıt koparmak, ...

12 harfli

A, B sarması, abartabilmek, abartısızlık, abartmacılık, abartmasızca, açık aktarım, açık anahtar, açık artırma, açık harcama, açık semalar, açık yarışım, açma makarna, adam sarrafı, adarı yetmek, Adhara (Cma), adi ıskarmoz, adsız parmak, afaraklanmak, Afşartarakçı, aga çıkarmak, Agamofilaria, ...

11 harfli

abartabilme, abartıcılık, abartısızca, Abdülcabbar, Abdülcebbar, Abdülgaffar, Abdülkahhar, Abdüssettar, abrak garüm, acal astarı, acar ayaklı, Acarus siro, açık aralık, açık mimari, ad çıkarmak, ada barbusu, Adamharmanı, Adasarhanlı, Adolescaria, adres kartı, af çıkarmak, ...

10 harfli

abartılmak, abartmasız, abızartlak, aboral zar, abus arası, abuş arası, acar almak, acara yeli, acarlanmak, acarlaşmak, Acarmantaş, Acartomyia, acı karpuz, acı mantar, Actiniaria, aç karnına, açık araba, açık damar, açık pazar, açık yarış, açık yuvar, ...

9 harfli

abartılış, abartılma, abartısız, abartmacı, abartmalı, abaytaran, Abdülbari, ablefaron, Acarbegüm, Acarhatun, Acaristan, Acarkatun, acarlamak, acarlaşma, acı garek, acı hıyar, acı marul, aç çardak, açarlamak, açık kart, açık sarı, ...

8 harfli

aarlamak, AB marşı, Abacılar, abartıcı, abartılı, abartmak, Abbaslar, ablefari, Acarapis, Acarbike, Acarbüke, Acaridae, Acarkent, Acartürk, Acaryurt, Aceraria, acı gara, acı kara, Acıpınar, açık ara, Adahisar, ...

7 harfli

ababara, abarmak, abartık, abartış, abartma, Acaralp, Acarbey, Acarina, Acarkan, Acarköy, Acarlar, acarlık, Acarman, Acaroba, Acarsoy, acartav, acığara, acıkara, Adarkan, adarsız, adı var, ...

6 harfli

aarşak, Abalar, abarıh, abarık, abariğ, abariş, abartı, abaruh, abaruk, abarûv, abbari, abcara, Acarer, acarıh, acarık, acarlı, Acaröz, acaruh, acaruk, Acarus, açaray, ...

5 harfli

a`şâr, aarla, aartu, abara, abaré, abari, abari, abaro, abarû, acara, acarı, Acari, afara, afşar, ağara, ağare, ağarı, ağaru, ağsar, ağşar, ağyar, ...

4 harfli

abar, acar, açar, adar, afar, agar, ağar, ahar, akar, alar, Anar, apar, arab, araç, araf, arağ, arah, arak, aral, aram, aran, ...

3 harfli

aar, ara, arb, arc, ard, are, arg, arh, arı, ari, ark, aro, arp, arr, ars, arş, art, aru, ARV, arz, bar, ...

2 harfli

ar

Kelime Ara