AR ile biten kelimeler

AR ile biten veya sonunda AR olan kelimeler 5831 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

ar aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. ar anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre AR ile biten kelimeler

25 harfli

Allah´a bir can borcu var, arka mezenterik atardamar, asit anyonik sürfektanlar, bal tutan parmağını yalar, belgelendirilmez bulgular, belirsizlik altında karar, biçimde aldatıcı markalar, bir selam bin hatır yapar, birincil lenfoid organlar, bitişik çanak yapraklılar, boş gövdeli elektro gitar, dendrodendritik sinapslar, dinlendirici alıştırmalar, doğum sonrası bozukluklar, durağan süreli yatırımlar, eksikli müdahil mutantlar, eozin metilen mavisi agar, evladın var mı derdin var, finansal aracı kuruluşlar, garantisiz ticari borçlar, gönlün yazı var, kışı var, ...

24 harfli

(birinin) elinde ... var, açlıktan ölmeyecek kadar, ağır basar, yeğni kalkar, Allah (veya Allah´ı) var, aortik yarım ay kapaklar, bağdaşabilir postülatlar, barisentrik koordinatlar, basılmış yazılı yapıtlar, belirlenmemiş katsayılar, belirlilik altında karar, biçimlendirilmiş olgular, birinci kuşak bilgisayar, bitişik çanakyapraklılar, bitki benzeri kamçılılar, cehenneme kadar yolu var, çökeltilmiş buzul taşlar, doğru orantılı çokluklar, dönemsel büyük onarımlar, electric acoustic guitar, elektromanyetik dalgalar, elektromıknatıs dalgalar, ...

23 harfli

afferent lenfatik damar, ağırlık özekli konaçlar, alt değirmen güçlü akar, aralarında asal sayılar, ardıl sıralı bilgisayar, aromatik hidrokarbonlar, ateş düştüğü yeri yakar, az ateş çok odunu yakar, bakteriyolojik silahlar, banka garantili bonolar, banka güvenceli bonolar, birleşmiş solungaçlılar, birleşmiş-solungaçlılar, bitişik taç yapraklılar, borç verilebilir fonlar, boyuna kararlı dalgalar, camı ıslatmıyan sıvılar, çerçi başındakini satar, çıkmadık canda umut var, çul içinde arslan yatar, döner sarmalı sestoplar, ...

22 harfli

adda aldatıcı markalar, ağır yüklü parçacıklar, akciğerli salyangozlar, akciğerli-salyangozlar, ayrı çanak yapraklılar, ayrılmamış kromozomlar, bağıttan doğan borçlar, birlikten kuvvet doğar, bitişik taçyapraklılar, boğaz içinde kavga var, bölgelerarası ayrımlar, bulamaçsal kızıl damar, destekleyici oyuncular, dış oftalmik atardamar, dışsal ekonomik şoklar, dışsatımı yasak mallar, dipsiz kile, boş ambar, düşük model bilgisayar, düzenleyici sayışımlar, ekonomik dalgalanmalar, elektrolitik ayırmalar, ...

21 harfli

(bir şeyin) aması var, ağır kazan geç kaynar, Ağırlaştırıcı olumlar, ammonotelik hayvanlar, anabolik reaksiyonlar, anımsanan bağlantılar, antiprotozoal ajanlar, arkadan solungaçlılar, ayrı çanakyapraklılar, bağlantılı saldırılar, baldırcıl ikiz kaslar, beşikten mezara kadar, biçimlendiren olgular, birleşmiş solungaçlar, birlikte asal sayılar, biyolojik deterjanlar, boş kile dipsiz ambar, bulamaçlı kızıl damar, çoğaltılabilen mallar, çoğaltılamayan mallar, çoğu zarar, azı karar, ...

20 harfli

aba altında er yatar, acoustic bass guitar, adreslenmiş dosyalar, akademik kitaplıklar, aktarılamayan haklar, al benden de o kadar, anahtar / altanahtar, araçsız alıştırmalar, arttan solungaçlılar, asal olmıyan sayılar, avcı ve toplayıcılar, ayaklı solungaçlılar, ayrı taç yapraklılar, bağdaşabilir olaylar, baş üstünde yeri var, başkalaşmış kayaçlar, benzetilmiş markalar, Birinci Kuşak haklar, birinci sınıf tüccar, bitkisel kaynantılar, çekmenli haşlamlılar, ...

19 harfli

aç elini kora sokar, aktinik hastalıklar, alışılmamış olaylar, alt ana toplardamar, alveoler dental zar, anamala eklenen kâr, antijenik mutantlar, araçlı alıştırmalar, arı kızdıranı sokar, Arttansolungaçlılar, aşırı kısa dalgalar, at koşturacak kadar, atopik reaksiyonlar, avazı çıktığı kadar, ayrı taçyapraklılar, bağımsız ribozomlar, bağımsız uğraşcılar, barışa karşı suçlar, Beklenmedik olaylar, bellircil kan boyar, berkitilmiş borçlar, ...

18 harfli

ad hoc komisyonlar, aglütinojen aşılar, akciğerli balıklar, akciğerli-balıklar, altana-toplardamar, artımlı bilgisayar, avuçiçi bilgisayar, ayrılıkçı savaşlar, bağdaşamaz olaylar, bakırlı oksidazlar, balık baştan kokar, basamaklı damarlar, basamaklı kırıklar, basamaksı damarlar, beklenen sıklıklar, benzemez omuzlular, benzemez-omuzlular, beterin beteri var, bileşik saldırılar, biparça bilgisayar, bir dereceye kadar, ...

17 harfli

adrenal hormonlar, afro amerikalılar, ak kanatlı toygar, akışkan mantarlar, akustik bas gitar, alacak ve borçlar, almaşık yapraklar, aluminosilikatlar, amfidrom balıklar, analog bilgisayar, anlamsal sanatlar, anlamsız kodonlar, antibranşiyal zar, araçtan atlamalar, arz edilen miktar, aşağı omurgalılar, aylık ortalamalar, bağlantılı mallar, bağlantılı suçlar, basılmış yapıtlar, Başörendoğancılar, ...

16 harfli

akıllı tırnaklar, akmasa da damlar, alttan kazaratar, anadrom balıklar, antiinflamatuvar, arabinoksilanlar, arıtılmış yağlar, aşamalı yarışlar, atılan alacaklar, bağımsız gruplar, bağımsız olaylar, bağlaşık sayılar, bağlayıcı tuşlar, bakışık noktalar, beyaz karıncalar, beyinsi boğumlar, biçimdeş yapılar, bilinmedik sınar, biyolojik zarlar, boyayıcı boyalar, bölünmüş farklar, ...

15 harfli

32 Sayılı Karar, acoustic guitar, açık tohumlular, akelli jibonlar, akıllı bombalar, aksillar ak zar, alın kara damar, alkali kayaçlar, ana toplardamar, anadrom formlar, analog organlar, Anglo Saksonlar, Aphanius dispar, ardışık olgular, ardışık sayılar, Aşağıdamlapınar, Aşağıdoğancılar, Aşağısallıpınar, aykırı doğrular, bağımlı olaylar, bağlayıcı karar, ...

14 harfli

Abdurrahmanlar, açık kılcallar, açıkta kadılar, açıktohumlular, Adatoprakpınar, adsız yapıtlar, afferent damar, Afyonkarahisar, ahbap çavuşlar, Akalaşım astar, akıllara zarar, alçalan rüzgâr, Allah´a yalvar, aminoksidazlar, ana bilgisayar, ana düzentasar, ana sayışımlar, angiyoblastlar, anilin boyalar, aracı hesaplar, asılı buzullar, ...

13 harfli

akanyıldızlar, aklı tam ayar, akustik gitar, Alaplısofular, alçak kıyılar, alışkanlıklar, altıayaklılar, amniyonsuzlar, ana atardamar, anabilgisayar, anî nötronlar, apod balıklar, ara nötronlar, ard-omuzlular, Arpaçsakarlar, art omuzlular, asalak arılar, Aşağıbalcılar, Aşağıbeşpınar, Aşağıdolaylar, Aşağıılıpınar, ...

12 harfli

açık anahtar, açık semalar, ağ mantarlar, ağaçkakanlar, ağzına kadar, Ahmethacılar, akaryakıtlar, akil adamlar, akkarıncalar, Akkoyunlular, akşama kadar, Aktaşkurtlar, alaca donlar, alçak toplar, Amerikan bar, amniyonlular, ana durumlar, ana noktalar, ana zamanlar, antik çağlar, ara zamanlar, ...

11 harfli

Abdülcabbar, Abdülcebbar, Abdülgaffar, Abdülkahhar, Abdüssettar, afıyonlular, Ağaçlıpınar, ağmantarlar, Ahlatşahlar, ak kayaçlar, akar mallar, akça rüzgar, akdi haklar, akıla zarar, aktar gudar, alacasansar, alasaksoğar, Alikabaklar, Alikahyalar, amfibyumlar, artropodlar, ...

10 harfli

aboral zar, acı mantar, açık damar, açık pazar, açık yuvar, ağır yuvar, ağırlıklar, ağlamaklar, Ahmetpınar, akar bakar, akar gokar, akar hokar, akar takar, akar-bakar, Akbıyıklar, Akçabağlar, akımsaklar, akımtoplar, akla zarar, ala pancar, Alihocalar, ...

9 harfli

acı hıyar, adımsayar, agar agar, agar-agar, ağ mantar, Ağaççılar, Ağaçhisar, Ağaçpınar, ağsıdamar, aharbahar, aharbakar, Ahırhisar, Ak Hunlar, ak mantar, Akçahisar, Akçapınar, Akıncılar, alaca kar, Alanpınar, Alçıcılar, alıgopdar, ...

8 harfli

Abacılar, Abbaslar, Acıpınar, Adahisar, Adapınar, agaragar, Ağacalar, Ağapınar, ağır bar, ahenktar, ak yuvar, Akbaşlar, akbulgar, akçavdar, Akdamlar, Akmanlar, akmantar, akpancar, Aksaklar, aksesuar, Akyarlar, ...

7 harfli

Acarlar, adı var, Ağcalar, Ağcaşar, Ağıllar, Ahatlar, ahdiyar, ajdağar, ajdiyar, akarlar, Akbayar, Akçalar, Akçaşar, Akçayar, Akçınar, akdamar, akfaşar, Akhisar, Akmezar, Akpazar, Aksunar, ...

6 harfli

Abalar, Adalar, Adıvar, adular, ağ zar, Ağalar, ağınar, Ahılar, alahar, alaşar, Alişar, Aliyar, anatar, anılar, apolar, arılar, arzbar, aşıkar, aşikâr, atalar, bağlar, ...

5 harfli

a`şâr, afşar, ağsar, ağşar, ağyar, ahbar, ahcar, ahtar, akbar, Akkar, Aklar, Akşar, aktar, akyar, akzar, algar, almar, Alnar, Alpar, alvar, Alyar, ...

4 harfli

abar, acar, açar, adar, afar, agar, ağar, ahar, akar, alar, Anar, apar, asar, aşar, atar, avar, ayar, azar, daar, doar, enar, ...

3 harfli

aar, bar, car, çar, dar, far, gar, har, kar, lar, mar, nar, par, sar, şar, tar, var, yar, zar

2 harfli

ar

Kelime Ara