ara bağlantı

ara bağlantı

a. fiz. Ayrı devrelerin birbiriyle bağlantısı.


ara bağlantı İng. zonula adherens

anat. Hücreleri birbirine bağlayan, hücreler arasındaki glikokalikste siyalik asit bulunan kemer biçimindeki bağlantı, zonula aderens. Zonula okludens adı verilen sıkı bağlantıların hemen altında bulunurlar.


ara bağlantı için benzer kelimeler


ara bağlantı, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'r', 'a', ' ', 'b', 'a', 'ğ', 'l', 'a', 'n', 't', 'ı', şeklindedir.
ara bağlantı kelimesinin tersten yazılışı ıtnalğab ara diziliminde gösterilir.