bağlantı aygıtı

bağlantı aygıtı İng. connection device

bağlantı aygıtı için benzer kelimeler


bağlantı aygıtı, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'ğ', 'l', 'a', 'n', 't', 'ı', ' ', 'a', 'y', 'g', 'ı', 't', 'ı', şeklindedir.
bağlantı aygıtı kelimesinin tersten yazılışı ıtıgya ıtnalğab diziliminde gösterilir.