araştırma çerçeve programı

araştırma çerçeve programı İng. research framework programme Fr. programme-cadre de recherche

araştırma çerçeve programı için benzer kelimeler


araştırma çerçeve programı, 26 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'r', 'a', 'ş', 't', 'ı', 'r', 'm', 'a', ' ', 'ç', 'e', 'r', 'ç', 'e', 'v', 'e', ' ', 'p', 'r', 'o', 'g', 'r', 'a', 'm', 'ı', şeklindedir.
araştırma çerçeve programı kelimesinin tersten yazılışı ımargorp eveçreç amrıtşara diziliminde gösterilir.