anahtar çerçeve

anahtar çerçeve İng. key frame

anahtar çerçeve için benzer kelimeler


anahtar çerçeve, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'n', 'a', 'h', 't', 'a', 'r', ' ', 'ç', 'e', 'r', 'ç', 'e', 'v', 'e', şeklindedir.
anahtar çerçeve kelimesinin tersten yazılışı eveçreç rathana diziliminde gösterilir.