çerçeve anlaşma

çerçeve anlaşma

a. top. b. Hükûmet ile sendika ve işverenler arasında toplu sözleşme öncesinde varılan ön anlaşma.


çerçeve anlaşma için benzer kelimeler


çerçeve anlaşma, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'e', 'r', 'ç', 'e', 'v', 'e', ' ', 'a', 'n', 'l', 'a', 'ş', 'm', 'a', şeklindedir.
çerçeve anlaşma kelimesinin tersten yazılışı amşalna eveçreç diziliminde gösterilir.