aldatmalı anlaşma

aldatmalı anlaşma Fr. entente frauduleuse

Yarışçıların, yönetmeliklere aykırı olarak, kötü ve hileli yollarla anlaşmaları.


aldatmalı anlaşma için benzer kelimeler


aldatmalı anlaşma, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'l', 'd', 'a', 't', 'm', 'a', 'l', 'ı', ' ', 'a', 'n', 'l', 'a', 'ş', 'm', 'a', şeklindedir.
aldatmalı anlaşma kelimesinin tersten yazılışı amşalna ılamtadla diziliminde gösterilir.