İçinde AL geçen kelimeler

İçinde AL geçen kelimeler 38952 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

al aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. al anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde AL geçen kelimeler

25 harfli

(bir işin) alayında olmak, (bir işin) altı yaş olmak, (bir şeyin) altını kısmak, (bir yere) kakılıp kalmak, (birini) on paralık etmek, (birini) yalancı çıkarmak, (birinin) aleyhine dönmek, (birinin) borusunu çalmak, (birinin) ifadesini almak, (birinin) kapısını çalmak, (birinin) sakalına gülmek, (birinin) yalancısı olmak, abecesayısal damga takımı, abomazal refluks sendromu, acele yürüyen yolda kalır, Acrocephalus arundinaceus, açık semalar antlaşmaları, açınıklarda renk almaşımı, ad valorem gümrük vergisi, adımsal kendiyle bağlaşım, akalınlı deniz kırlangıcı, ...

24 harfli

(bir işin) sakalı bitmek, (bir işte) methali olmak, (birini) helalliğe almak, (birini) karşısına almak, (birini) kesintiye almak, (birini) maskaraya almak, (birini) terkisine almak, (biriyle) alıp verememek, (yatın) boyun içi yalımı, acele ile menzil alınmaz, Acrocephalus melanopogon, açıklık hızı, açısal hız, adventisyal plasentasyon, ağarmaçsal yaygır yalımı, ağır basar, yeğni kalkar, ağzına vur, lokmasını al, ağzından lokmasını almak, akral yalama dermatitisi, alaca kumtaşı, alaca gre, alacak verecekle ödenmez, alev fotometrik dedektör, ...

23 harfli

(bir şey) akılda kalmak, (bir şey) aleyhe dönmek, (bir şeyi) hesaba almak, (bir şeyin) önünü almak, (birine) kavuk sallamak, (birini) sarakaya almak, (birinin) acısını almak, (birinin) başına çalmak, (birinin) başına kalmak, (birinin) fikrini almak, (birinin) hatırı kalmak, (birinin) üstüne kalmak, (her şeye) baş sallamak, 2,2,2-trikloroetilalkol, AB ortaklık anlaşmaları, absolüt kalp yetmezliği, Acrocephalus paludicola, Acrocephalus scirpaceus, aç kurt aslana saldırır, açık gözenekli cilalama, açık semalar politikası, ...

22 harfli

« benckiser » ultalığı, (aralarında) kan olmak, (bir şey) gözünü almak, (bir şeyden) baş almak, (bir şeyden) kâm almak, (bir şeyi) hedef almak, (bir yer) adam almamak, (birinde) kalp olmamak, (birinden) fikir almak, (birini) komalık etmek, (birini) koynuna almak, (birini) maytaba almak, (birinin) eline kalmak, AB kalkınma politikası, abecesel konu kataloğu, Abel integral denklemi, Abel-Poisson integrali, Abu Dabi Kalkınma Fonu, Acrocephalus palustris, Acrocephaluspaludîcola, açık deniz balıkçılığı, ...

21 harfli

(birine) analık etmek, (birine) korku salmak, (birine) zevali olmak, (birinin) ahını almak, (üstüne) kalem çekmek, Aaland Adaları sorunu, AB adalet ve içişleri, abdominal ovaryektomi, abeceli sayısal dizin, abeceli sayısal simge, abluka altında tutmak, aburga altına alınmak, Acantholabrus palloni, açık kangal tavlaması, açık okuma alanı, ORF, Adam-Stokes hastalığı, adamakla mal tükenmez, Aeromonas salmonicida, Afrika uyku hastalığı, agrusal-sağrak altsal, ağız tamburası çalmak, ...

20 harfli

(bir işte) yer almak, (bir şey) hava almak, (birine) balta olmak, (birine) cephe almak, (birine) kara çalmak, (birine) malum olmak, (birini) telaş almak, aba altında er yatar, abdominal radyografi, acil şifalar dilemek, açığa dayalı harcama, açıklanmamış kalıntı, adalete teslim etmek, adalete teslim olmak, adamlık sende kalsın, adezyo intertalamika, adını ağzına almamak, adil ve kalıcı çözüm, adlandırma kuralları, adreslenmiş dosyalar, Afrika Kalkınma Fonu, ...

19 harfli

... demeye kalmamak, ... kisvesi altında, (at) tırısa kalkmak, (çocuğu) süt çalmak, (halatı) yısa etmek, 1947 Kalkınma Planı, abcal abcal yürümek, abdominal gerginlik, abdominal palpasyon, abetalipoproteinemi, abşal abşal yürümek, açık ağız aç kalmaz, açık alan katsayısı, açık alan yoğunluğu, açık kalp ameliyatı, açık yalazlı ışıtaç, açısal nicem sayısı, adımsal model kurma, Aegithalos caudatus, Afrika at hastalığı, ağılı baldıran ruhu, ...

18 harfli

... kılıcın çalmak, (...) hâlini almak, (birini) işe almak, 7 alfa-hidroksilaz, a (alfa) yanılgısı, abambulakral bölge, abecesayısal düğüm, ablukayı kaldırmak, acil müdahale gücü, açık borusal kolon, açık gagalı leylek, açık kalıplı dövme, açık uçlu kiralama, açık-gagalı leylek, açıktan para almak, açısal dispersiyon, adaletine sığınmak, adambulakral bölge, adesidual plasenta, ağırlıklı ortalama, ağız saldırganlığı, ...

17 harfli

... hâline gelmek, (biri) hava almak, 6-deoksi galaktoz, abanıklı baştalık, abdala malum olur, abdominal gözenek, abdominal solunum, abecesayısal veri, abecesel sıralama, açılma sıralaması, açınıklı baştalık, açısal devinirlik, açısal diskordans, açısal uyumsuzluk, ad valorem tarife, adam aldadan kuşu, Addison hastalığı, adımsal algoritma, adını eller alsıñ, adrenal hormonlar, adventisyal hücre, ...

16 harfli

9`5 mm`lik alıcı, Aalen tahmincisi, abağına çalışmak, abalama gabalama, abecesel katalog, açık ihale usulü, açıklayıcı masal, açımlamalı basım, açısal ucaylanım, açlık alkalozisi, ad valorem vergi, adalet genelgesi, adalet mahkemesi, Addisonhastalığı, adın addara kala, Adliyye Vekâleti, adrenal virilizm, adrenerjik almaç, Aedes albopictus, Aedes varipalpus, afal afal bakmak, ...

15 harfli

1-kloronaftalin, 16 mm`lik alıcı, 35 mm`lik alıcı, AB politikaları, abalayıp gitmek, abalı memeliler, abanır almaşımı, Abant alabalığı, abdominal çukur, abdominal diken, abisal derinlik, Acacia dealbata, Acanthocephalus, Acarus gallinae, Accoloy alaşımı, Actinomycetales, aç susuz kalmak, açlık bunalgısı, adalet dağıtmak, adı kaldırılmak, adrenal korteks, ...

14 harfli

8 mm`lik alıcı, abalımemeliler, Abbashalimpaşa, abdominal ağrı, Abel integrali, aboral membran, abrukaya almak, acabada kalmak, acali kişnemek, acamlar alması, Acanthocephala, aç açık kalmak, açık halkbilim, açık kalplilik, açık kılcallar, açısal büyütme, açısal katsayı, açısal uzaklık, adalet buyruğu, adına imzalama, afkanı kalkmak, ...

13 harfli

-e doğru hali, 1929 bunalımı, 5-12 dalgalık, abazan kalmak, abdominal por, abisal bentik, abisal düzlük, ablalık etmek, absolüt alkol, acısını almak, açığa alınmak, açık alt küme, açıklar alayı, açıktan almak, açısal sıklık, ad sıralaması, adalar denizi, adalet kapısı, adalet örgütü, adalet sarayı, adım kalgımak, ...

12 harfli

2-4 dalgalık, abalı firenk, abdest almak, abecesayısal, abisal bölge, abisiyal zon, ablatif hâli, abrahisefali, acebe kalmak, açığa alınma, açık maliyet, açık semalar, açıktan alış, açısal bölge, açısal sapma, açmaz halatı, adaletsizlik, Adali koyunu, adı kalasıca, adrenomegali, Aegithalidae, ...

11 harfli

-e dek hali, 180° kuralı, abazambalak, abdallanmak, abdes almak, abdominalis, abızamzalak, abisal alan, abnormalite, abnormaliti, acal astarı, Acem halayı, Acem lalesi, âciz kalmak, açığa almak, açık aralık, açık kalpli, açık kangal, açıklamalık, açısal itki, açısal ivme, ...

10 harfli

abcallamak, Abdalhasan, Abdülcemal, Abdülhalik, Abdülhalim, abisal ova, aboral zar, acar almak, accidental, acıh almak, acıkabalak, acıkalabak, açığa alma, açık kalıp, açıklamalı, açısal çap, açısal hız, açısal yol, ada balığı, adaleyleği, Adanalılık, ...

9 harfli

5K kuralı, abaksiyal, abal abal, abalanmak, aballamak, abartmalı, abcalamak, abdalımsı, Abdaloğlu, abdominal, Abdülâlim, acı balık, aç alavan, aç kalmak, açık alan, açmalayan, adaletsiz, Adalettin, Adalıkuzu, adlamalık, adrenalin, ...

8 harfli

-ce hali, -de hali, abalabut, Abalaklı, abalamah, abalamak, abalamut, Abdalata, Abdalcık, abdallık, abdalotu, abısalak, abnormal, abusalak, acalavan, acıcalba, Acunalan, Açıkalan, Açıkalın, ad almak, Adal güç, ...

7 harfli

-e hali, -i hali, abalone, abaskal, Abdallı, aberdal, abılalı, ablalık, abnöral, abuskal, acallıh, acalmak, Acaralp, acı bal, Acunalp, acunsal, açmalık, Adakale, adaleli, adamalı, Adanalı, ...

6 harfli

abalaç, abalah, abalak, Abalar, abalık, abalon, aboral, abralı, acalık, acalma, Acunal, açalık, Açalya, açısal, Açmalı, Adalan, Adalar, adalet, Adalya, Adasal, adoral, ...

5 harfli

aalıh, abale, abalı, abali, abcal, abdal, acala, acali, Adala, adale, adalı, adsal, afala, agala, ahali, ahval, ajala, akala, Akalp, akbal, akçal, ...

4 harfli

abal, açal, adal, afal, ağal, ahal, Akal, alaç, alad, alaf, alag, alah, alak, alañ, alar, alaş, alat, alav, alay, alaz, alba, ...

3 harfli

aal, ala, ale, alg, alı, ali, alo, alp, ALS, alt, alu, bal, cal, çal, dal, fal, gal, hal, kal, lal, mal, ...

2 harfli

al

Kelime Ara