anahtar çerçeve aralığı

anahtar çerçeve aralığı İng. key frame interval

anahtar çerçeve aralığı için benzer kelimeler


anahtar çerçeve aralığı, 23 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'n', 'a', 'h', 't', 'a', 'r', ' ', 'ç', 'e', 'r', 'ç', 'e', 'v', 'e', ' ', 'a', 'r', 'a', 'l', 'ı', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
anahtar çerçeve aralığı kelimesinin tersten yazılışı ığılara eveçreç rathana diziliminde gösterilir.