araştırma aşamaları

araştırma aşamaları İng. steps in survey research

Bir alan araştırmasında izlenen varsayım, tasarımlama, açıklama, örnekleme, gözlem aracını taslaklarına, oluşturma, öndeneme, gözlemci takımı yetiştirme, uygulama, denetleme, sınama, niceleme, işleme, çözümleme, yazımlama gibi belli başlı,süreçler.


araştırma aşamaları için benzer kelimeler


araştırma aşamaları, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'r', 'a', 'ş', 't', 'ı', 'r', 'm', 'a', ' ', 'a', 'ş', 'a', 'm', 'a', 'l', 'a', 'r', 'ı', şeklindedir.
araştırma aşamaları kelimesinin tersten yazılışı ıralamaşa amrıtşara diziliminde gösterilir.